УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРИСЛІВНИК

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про прислівник; розвивати набуті орфографічні й мовленєві навички; виховувати дух змагання, прагнення продемонструвати власні знання, поділитися з однокласниками.

Тип уроку: узагальнення вивченого.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Словниковий диктант. Назвіть орфограму, за якою слова вишикувані в ряди.

Ніколи, нікуди, ніякий.

Незабаром, нещодавно, не повільно, а швидко.

Поночі, укупі, восени, безвісти.

Дуже, швидко, негайно, гаряче.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Відтворення теоретичних відомостей про прислівник. Гра «Додай пелюстку». Обравши пелюстку, розкрийте суть питання, записаного на ній.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Цілепокладання.

Я оцінюю себе...

Перед початком роботи учні на полях зошита ставлять бал, який відповідає, на їхню думку, рівню знань з теми на початку уроку. Далі шляхом взаємооцінювання чи самооцінювання учні виставляють бал за кожне виконане завдання, а також ставлять підсумковий бал, який відповідає рівню знань на кінець уроку.

III. Узагальнення вивченого.

Тестові завдання.

1. У якому рядку правильно названо морфологічні ознаки прислівника?

А рід, число, відмінок;

Б час, спосіб;

В відмінок, число;

Г незмінність.

2. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять прислівники?

А ставитися по/сусідському, дивитися по/вовчому, взяти за/багато;

Б за/багато днів, приносити до/дому, відпочивати по/перше вересня;

В іти по/вовчому сліду, співати по/українськи, кинути на/гору;

Г підніматися на/гору Ельбрус, іти до/дому, постукати в/друге вікно.

3. У якому рядку не від усіх прислівників можна утворити ступені порівняння?

А гарно, корисно, весело, завзято;

Б рішуче, багато, щойно, далеко;

В глибоко, рано, швидко, легко;

Г дорого, голосно, важко, зручно.

4. У якому рядку всі прислівники пишуть через дефіс?

А по/перше, по/вашому, ні/куди, на/весні;

Б будь/як, по/братерськи, в/голос, на/певно:

В хтозна/де, коли/не/коли, на/бік, у/перше;

Г по/нашому, де/не/де, віч/на/віч, часто/густо.

5. У якому рядку всі прислівники пишуть з -нн-?

А гума..о, актив..о, безупи..о, со..о;

Б відмі..о, стара..о, несказа..о, щоде..о:

В негада..о, самовідда..о, нездола..о, дореч..о,

Г багря..о, не поруш..о, невтом..о, невпи..о.

6. У якому рядку допущено помилку в написанні прислівників?

А день у день, без кінця-краю, віч-на-віч, не до вподоби;

Б на зло, зозла, час від часу, безперестанку;

В у стократ, по-друге, як-небудь, навиворіт;

Г по-моєму, по-зимовому, як-небудь, рік-у-рік.

Взаємоперевірка. Учні обміняють зошитами. Перевіряють правильні відповіді (Сл. № 9). 1.Г; 2.А; 3.Б; 4. Г; 5.Б; 6.Г. За кожну правильну відповідь — 2 бали. Підраховують кількість балів, ставлять оцінку.

Хто отримав високий бал, ще раз довів правильність прислів’я: Хто багато робив, той багато знає. Адже пращі завжди допомагає людині заслужити повагу інших, отримати плоди.

Вибірковий диктант. Послухайте притчу, а під час прослуховування запишіть прислівники, що прозвучали в тексті. Укажіть розряди записаних прислівників. Яка тема тексту? Яка його ідея?

ДВІ СОХИ

У кузні відремонтували дві сохи. Вони виглядали однаково. Одна з них залишилася стояти в кутку сараю. Її життя було легше, ніж життя іншої сохи, яку селянин наступного ранку завантажив на віз і повіз на поле. Там вона стала гарною, блискучою. Коли обидві сохи знову зустрілися в сараї, вони з подивом подивилися одна на одну. Соха, яку не використовували, була покрита іржею. Із заздрістю вона дивилася на блискучу подругу:

— Скажи, як ти стала такою красивою? Адже мені так добре було в тиші сараю стояти у своєму кутку.

— Це неробство тебе понівечило, а мені гарно — від праці.

Із поданих прислів’їв випишіть прислівники й утворіть від них ступені порівняння. Яке з прислів’їв вам сподобалось ?Як ви його розумієте? Поставте собі 1 бал за правильно виконане завдання.

Не кайся рано встати, а кайся довго спати.

Трудова копійка годує довіку.

Чесне діло роби сміло.

Що ранком не зробиш, те вечором не згониш.

Працюй влітку, відпочинеш взимку.

Чесно робити — весь вік багатіти.

Самодиктант. Запишіть 12 прислівників: по 3 прислівники до кожної з орфограм:

«Написання прислівників разом і окремо», «Дефіс у прислівниках», «Букви и, і в кінці прислівників», «Букви пінну прислівниках». Взаємоперевірка. За кожне правильно написане слово — 1 бал.

Замініть фразеологізми прислівниками.

Вогнем і мечем; аж сміх бере; із чистим серцем; ніде голці впасти; як кіт наплакав; аж страх бере; у свинячий голос; по вертикалі: як сніг на голову; аж вуха в’януть; водою не розлити.

Взаємоперевірка. За кожне правильно написане слово 1 бал. Додайте оцінки за тестування, за утворені ступені порівняння прислівників, за самодиктант і кросворд. Розділіть число, що у вас вийшло, на 4. Таким чином, ви отримали оцінку за урок. А тепер порівняйте, чи збігається ця оцінка з тією, що ви ставили собі на початку уроку.

Тестові завдання

1. Яке із тверджень є найбільш повною правильною відповіддю на питання: «Що таке прислівник?»

Варіанти відповіді: 1. Частина мови, що об’єднує невідмінювані слова, які означають ознаки дії або стану, ознаку якості, іншої ознаки чи предмета. 2. Це невідмінювана частина мови, яка відноситься до дієслова і передає його ознаки. 3. Це обставинні, означальні, модальні слова, які є невідмінюваними і позначають спосіб виконання дії.

2. До якої частини мови належать подані слова?

Спокійно, легко, міцно, щиро, ввечері, вперше, сьогодні, навмисне, спросоння, відразу.

Варіанти відповіді: 1) Прикметники. 2) Прислівники.

3. До якої частини мови належить виділене в реченні слово?

Він говорить розумно.

Варіанти відповіді: 1) дієслово; 2) прийменник; 3) прислівник; 4) частка.

4. До якої частини мови належить виділене у реченні слово?

Опівночі айстри в саду розцвіли...(О. Олесь).

Варіанти відповіді: 1) до дієслова; 2) до прийменника; 3) до прислівника; 4) до частки.

5. До якої частини мови належать подані слова?

Добре, гарно, тепло, по-нашому, додому, вдень.

Варіанти відповіді: 1) до дієслова; 2) до прийменника; 3) до прислівника; 4) до частки.

6. У якому реченні виділене слово має значення прислівника?

А Додолу верби гне високі, горами хвилі підійма (Т. Шевченко).

Б За горами гори, хмарою повиті... (Т. Шевченко)

7. У якому рядку всі слова є прислівниками?

А Ввечері, ввіч, вволю, відразу, безвісти, безперестанку.

Б Чий-небудь, з-за кордону, всередині, без жалю, без кінця.

В Казна-що, безперестанку, ввечері, нарешті, підряд.

Г Деякий, нарівні, опівночі, раз у раз, пліч-о-пліч.

8. У якому рядку не всі слова є прислівниками?

А Без кінця, без ладу, без ліку, зрання, зразу, зокола, зозла.

Б Дотла, догори, вслід, врівень, зараз, вночі, опівдні.

В Тут, хто-небудь, угорі, здалеку, ліворуч, позаду.

Г На зло, на сміх, на щастя, відтепер, негаразд, безперестанку.

9. У якому з поданих речень виділене слово є прислівником?

А Я дім збудував і навколо споруди розвів ці плодові, рясні дерева.

Б Навколо стояла така тиша, яка тільки може бути в полі під час жнив.

10. У якому з поданих речень виділене слово є прислівником?

А. Хлопчик підняв догори обличчя і довго дивився на небо.

Б. Туристи вчасно підійшли до гори.

11. Якою частиною мови є виділене в реченні слово?

Довкола розкинулися барвисті дрібні береги.

Варіанти відповіді: 1) дієсловом; 2) прийменником; 3) прислівником.

12. Визначте ступінь порівняння виділеного прислівника.

Далі положиш — ближче знайдеш.

Варіанти відповіді: 1. Проста форма найвищого ступеня порівняння. 2. Проста форма вищого ступеня порівняння.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Напишіть твір на тему «Хто робить кревно, той ходить певно».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити