УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета: навчити знаходити й утворювати дієслова з різним значенням, морфологічними ознаками і синтаксичною роллю; розвивати вміння синтаксично правильно, комунікативно доцільно вживати дієслова в усному й писемному мовленні; виховувати толерантність до складників української культури, бажання берегти і примножувати мовну культуру України.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Треба берегти як зіницю ока безцінну

культурну спадщину нашого народу...

О. Гончар

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Робота з епіграфом. Що входить до культурної спадщини народу? За допомогою якого слова можна стисло висловити основну думку цього вислову? До якої частини мови це слово належить?

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Розповідь учителя з використанням узагальнювальної таблиці про дієслово як частину мови .

Колективна робота з текстом. Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Проілюструйте прикладами з тексту морфологічні ознаки дієслів.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС

У 2012 році Міністерство культури України визнало петриківський розпис об’єктом (елементом) нематеріальної культурної спадщини України.

5 грудня 2013 року петриківський розпис було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це поки що єдина форма культурної спадщини України, що потрапила до цього списку.

Петриківський розпис походить від селянського хатнього стінопису. Вкривати стіни розписом у різні періоди було притаманно для багатьох частин України, причому різні регіони мали свої особливості. Зовнішні стіни хат було прийнято розмальовувати наново кожної весни або двічі на рік. Окрім стін, розписом були вкриті побутові речі з дерева та інших матеріалів. Пізніше виникли так звані «мальовки», розписи на папері, які майстрині могли готувати заздалегідь і прикрашати у такий спосіб внутрішні стіни хат, не відвідуючи їх.

Є також зразки наддніпрянських ікон з рослинним орнаментом, які датують кінцем XVIII століття і вважають прообразом сучасного петриківського розпису.

Лінгвістичний експеримент. Вилучіть усі дієслова з опрацьованого тексту. Зробіть висновок про те, яку роль виконують дієслова у мовленні.

Дослідження-характеристика. Знайдіть дієслова, визначте їх граматичні категорії: вид і час, рід, число, особу (якщо є) та синтаксичну роль.

Відтворення деформованого тексту.

Прочитайте. Відновіть деформований текст, вставивши на місці крапок потрібні за змістом дієслова у відповідній формі.

ПИСАНКА

Пúсанка — яйце, ... традиційними символами, які ... за допомогою воску й барвників.

Цей вид мистецтва ... у багатьох народів світу. Шкаралупу писанок ... при археологічних розкопках цивілізацій, що ... більше 3000 років тому, і багато з тих візерунків ... для розпису і сьогодні. З писанками і фарбованими яйцями (крашанками) ... безліч легенд, повір’їв, переказів, звичаїв, традицій, обрядів, які ... ще в язичницьку добу, ... , аз прийняттям християнства ... нової якості, ... з дійством освячення паски під час найголовнішого християнського свята — Великодня. Звідси і їхня назва — «великодні яйця».

Довідка: декороване, пишуться, поширений, знаходили, існували, використовується, пов’язано, виникли, видозмінювалися, набули, пов’язаної.

Синтаксична п’ятихвилинка. Прочитайте вислови усної народної творчості. Прокоментуйте їх зміст. Визначте, яку синтаксичну роль виконують дієслова. Як їх пишуть із часткою НЕ?

1) Без діла сидіти — можна одубіти.

2) Багато спати — мало жити.

3) Батько просить поорати — гості просять танцювати.

4) Лінуватися та гуляти — достатку не мати (Нар. тв.).

Випишіть слова у дві колонки за дієвідмінами.

Знати, оцінювати, тягти, стукотіти, зморитися, схотіти, кроїти, наколоти, свистати, свистіти, оборонити, обороняти, відпороти, відпорювати, завадити, збігти, збігати, гуркотіти, гуркотати, одужати, стелити, краяти, хилитися, спізнитися, відкрити, бачити, збороти, ударити, пищати, сипати, зважити, дирчати, захищати, мовчати, полоти, почати, гудіти.

Від поданих дієслів утворіть усі форми минулого часу.

Писати, читати, вчити, декламувати, креслити, відкривати, мигтіти, чорніти, тремтіти, зривати.

IV. Підсумок уроку.

Запитання для бесіди.

1. Яка частіша мови називається дієсловом?

2. Які морфологічні ознаки властиві дієслову?

3. Яку синтаксичну роль можуть виконувати дієслова?

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Підготувати повідомлення в науковому стилі на тему «Дієслово як частина мови».

Скласти міні-розповідь про пам’ятку архітектури вашого міста (населеного пункту)чи області. Визначити синтаксичну роль ужитих дієслів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити