УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ І ЯК ЗАСІБ ЗВ'ЯЗКУ СЛІВ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ Й РЕЧЕННІ

Мета: поглибити знання учнів про прийменник як службову частину мови, його граматичне значення; формувати загально-пізнавальні вміння знаходити прийменники в тексті, їх характеризувати (визначати смислові відношення, на які вони вказують); за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників любов до рідної України.

Тип уроку: сприймання і засвоєння знань.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Павло Чубинський

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Я така частина мови,

Що належить до службових.

Я буваю лиш одним:

Похідним — непохідним.

Задля, посеред, крім, в, під, на, за

І для мне це знаменно,

Що всі звуть мене ...

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Творче спостереження з елементами аналізу. Виразно прочитайте вірш. Визначте, у яких поетичних рядках міститься основна думка висловлювання. Випишіть прийменники зі словами, до яких вони належать.

Є багато країн на землі,

В них озера, річки і долини.

Є країни великі й малі,

Та найкраща завжди Батьківщина!

Є багато пташок голосних,

Любі, милі нам співи пташині.

Та завжди наймилішими з них

Будуть ті, що у рідній країні.

Є багато квіток запашних,

Кожна квітка красу свою має,

Та гарніші завжди поміж них

Ті, що квітнуть у рідному краї.

І тому найдорожчою нам

Є і буде у кожну хвилину

Серед інших країн лиш одна

Дорога нам усім Україна!

(П. Воронько)

Чому прийменник ж службова частина мови має саме таку назву? Вкажіть на відмінки самостійних частин мови, які вживаються з прийменниками. Дослідіть, з якими самостійними частинами мови можуть уживатися прийменники.

Відмінки

ПрикладиКолективне опрацювання схеми. Розгляньте схему. Визначте, які ознаки властиві прийменнику.

За допомогою схеми сформулюйте визначення прийменника як службової частини мови. Зіставте свої висновки з теоретичним матеріалом підручника.

Аналіз мовних явищ на основі тексту. Прочитайте текст мовчки. Доберіть до нього заголовок, який виражає би тему висловлювання. Випишіть словосполучення з прийменниками, вказуючи на смислові відношення, виражені за допомогою прийменників.

Привабливого вигляду набирають вулиці й площі наших міст і сіл, подвір’я та присадибні ділянки. Мешканці традиційно вийшли на велику весняну толоку, звільняючи від накопиченого за зиму сміття алеї і парки, сади, узбіччя доріг, розчищаючи канави, обрізуючи сухе гілля дерев, висаджуючи саджанці й кущі. Оновлюються малі архітектурні форми у міських скверах, на автобусних зупинках.

У ході Всеукраїнської акції «Благоустрій України» знаходять свій найкращий вияв притаманні нашому суспільству милосердя і взаємодопомога. Школярі, учні, студенти зараз бажані гості соціальних установ, інвалідів, одиноких: перед Великоднем прибирають у їхніх оселях, миють вікна, допомагають полагодити паркани тощо (3 газети).

Доберіть приклади до смислових відношень:

— просторові (місце або напрям дії) — йти до школи, прибирати на подвір’ї;

— часові — після уроків, днів за п’ять;

— причинові — від радості, з журби;

— мети — підготувати для читання;

— допустові — незважаючи на погоду;

— означальні — зошит для малювання;

— об’єктні — спілкування з другом.

Поясніть лексичне значення слова толока (толока — безкоштовна праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи, на яку скликають сусідів, родичів, друзів). З’ясуйте, чи можуть прийменники виражати певне значення самостійно, без повнозначних частин мови.

Опрацювання таблиці. Назвіть прийменники і відмінки, форми яких ці прийменники утворюють.

Відмінки

Приклади

Родовий

пісня без слів; сидить кінець столу; позичив у знайомого

Давальний

біг навздогін нам; вийшло всупереч сподіванням

Знахідний

крізь туман не видно; приїде через місяць; стукав у вікно

Орудний

видніється за лісом; стоїть перед очима; зустріч з ним

Місцевий (місцевий відмінок ніколи не вживається без прийменника)

стоїть при дорозі; піднімається по драбині; встає о шостій годині

Дослідження-зіставлення. Прочитайте фразеологічні звороти. Поясніть їх значення (за потреби скористайтеся фразеологічним словником). Запишіть, утворюючи пари антонімічних фразеологізмів. Виділіть у них прийменники. З’ясуйте, на які відмінки вказують прийменники. Дослідіть, у яких фразеологізмах прийменники виступають як антонімічні. Введіть ці звороти до самостійно складених речень.

Народитися під щасливою зіркою; пійматися у лабети; пливти за течією; привертати до себе; прийти на розум; під самісіньким носом; поза очима; без царя в голові.

Відвертати від себе; мати голову на плечах; народитися без сорочки; вилетіти з голови; за тридев’ять земель; пливти проти течії; у вічі; вирватися з лап.

Розподільний диктант. Розподіліть подані прийменники спочатку на синонімічні, потім — на антонімічні, у такий спосіб утворивши синонімічні й антонімічні ряди прийменників.

Біля, між, над, для, уві, коло, під, від, задля, через, з метою, перед, проміж, із, близько, до, у, край, за, в, з, поміж, крізь, зі, серед, повз.

Складіть з прийменниками одного синонімічного й антонімічного рядів словосполучення. Поясніть службову роль прийменників у них.

IV. Підсумок уроку.

Бесіда за питаннями.

1. Які частини мови належать до службових?

2. Яка частина мови називається прийменником? У чому полягає його службова функція?

3. З якими самостійними частинами мови вживаються прийменники?

4. Які смислові відношення виражаються за допомогою прийменників? Наведіть власні приклади.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти й записати діалог із 8—10 реплік на тему «Видатні українські імена», додержуючись правил пунктуації. Виділити в тексті прийменники, визначити, з якими відмінками вони вживаються.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити