УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ВИДИ ПРИЙМЕННИКІВ ЗА БУДОВОЮ. НЕПОХІДНІ І ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ

Мета: навчити учнів розрізняти непохідні й похідні прийменники, способи їх творення; формувати загально-пізнавальні вміння відрізняти похідні прийменники від омонімічних іменників і прислівників, здійснювати синонімічну заміну похідних прийменників непохідними і навпаки, правильно поєднувати похідні прийменники з іменниками; вдосконалювати творчі вміння будувати словосполучення, доречно використовуючи непохідні й похідні прийменники; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти підвищенню загальної ерудиції семикласників.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Аналіз мовних явищ на основі тексту. Прочитайте текст. Що нового ви дізналися про Пересопницьке Євангеліє? Підготуйте усний переказ прочитаного.

Чи знаєте ви, яка стародавня книга лежить перед Президентом під час складання ним присяги на вірність України? Книга ця, без перебільшення, національна святиня — Пересопницьке Євангеліє. Народилася вона в середині XVI ст. і є першим перекладом Святого Письма українською мовою. Копітка праця перекладача й переписувача тривала впродовж 1556—1561 років. Історія зберегла імена творців Пересопницького Євангелія. Обидва вони, Григорій і Михайло, були ченцями пересопницького Пречистенського монастиря. Про їхнє надзвичайне обдаровання свідчить сама книга: протягом чотирьох з половиною століть вона не перестає дивувати справді нетлінною красою (За В. Власовим).

Випишіть прийменники. З’ясуйте, до якої групи за походженням (непохідних чи похідних) належать виділені прийменники. Свої міркування зіставте з теоретичним матеріалом підручника. У сполученні під час складання замінити прийменник синонімічним похідним, а у сполученні впродовж 1556—1561 років — синонімічним непохідним.

Вибіркова робота з елементами аналізу. Випишіть прислів’я, у яких уживаються похідні прийменники. Визначте спосіб їх творення. З’ясуйте, у якому відмінку стоять слова, вжиті з похідними й непохідними прийменниками. До похідних прийменників доберіть синонімічні непохідні.

1) Не всяка дорога проходить коло села. 2) Коли не таланить, то й серед битого шляху обламаєшся. 3) І найсолодший хліб на чужині бажаного смаку не має. 4) 3 чужим і посеред села розставайся. 5) Для проханого гостя багато треба. 6) Далеко, як від землі до неба. 7) Треба все робити задля того, щоб заможно жити. 8) У процесі роботи час швидко минає (Нар. тв.).

Дослідження-зіставлення. Порівняйте виділені в реченнях співзвучні слова. Поясніть, які з них належать до самостійних частин мови, а які — до похідних прийменників.

1) Тихо навколо. — Навколо школи учні висадили квітник. 2) Кінець — ділу вінець (Нар. тв.). — Сидить батько кінець стола, на руки схилився (Т. Шевченко). 3) Пісня лунала десь зовсім близько. — Василько стояв близько вікна. 4) Зошит покреслено впоперек. — Рибалки пливли на човні впоперек річки.

З’ясуйте, як можна відрізнити похідні прийменники від омонімічних іменників і прислівників.

Коментар учителя. Треба відрізняти похідні прийменники від омонімічних іменників і прислівників. Наприклад: коло (іменник) і коло (прийменник), навкруги (прислівник) і навкруги (прийменник).

Похідні прийменники, на відміну від однозвучних іменників і прислівників, не виражають самостійного лексичного значення, а лише вказують на певні смислові відношення у сполученні з іменниками, числівниками або займенниками. Наприклад, у реченні Верба товста, та всередині пуста (Нар. тв.) прислівник усередині характеризує дію за місцем, де виконується процес. А в реченні Усі процеси були сховані всередині приладів (Ю. Шовкуненко) похідний прийменник усередині вказує на просторові відношення лише в поєднанні з іменником.

Коментоване письмо. Запишіть сполучення слів. Виділіть в них похідні прийменники. Запам’ятайте їх правопис. Поміркуйте, якому стилю властиве вживання подібних мовних зворотів, до складу яких входять похідні прийменники.

Незважаючи на зауваження, згідно з розпорядженням, відповідно до графіка, протягом тижня, у зв’язку з хворобою, з метою відновлення, під час засідання, у процесі обговорення, на чолі з керівником, за винятком спортсменів, незалежно від умов.

Пошуково-вибірковий диктант. Прочитайте речення. З’ясуйте їх стильову належність. Обґрунтуйте свою думку. Випишіть похідні прийменники, згрупувавши їх за способом творення. Назвіть непохідні прийменники. Визначте, з якими відмінками іменників вони вживаються.

1) У нашій Галактиці зорі розташовані нерівномірно, їх найбільше навколо її центра, де сила тяжіння максимальна. 2) Неозброєним оком на нічному небозводі можна побачити близько 2000 зірок. 3) Окремі сузір’я можна спостерігати на нічному небі протягом усього року, їх називають навколополярними. 4) Зорі в сузір’ях ніяк не пов’язані поміж собою ні в просторі, ні в часі. 5) Комета складається з «голови» і «хвоста», який стає яскравим та довгим у період наближення її до Сонця. 6) Минають тисячі років, і голова комети зменшується за рахунок танення льоду. 7) Унаслідок досліджень учені дійшли висновку, що у Всесвіті, крім видимих небесних тіл, є космічні промені, що заповнюють міжзоряний простір (3 підр. географії).

Творче конструювання. З поданими словами складіть і запишіть речення. З’ясуйте синтаксичну роль цих омонімічних слів. Укажіть відмінки іменників або займенників, з якими вжито похідні прийменники.

Край (іменник) — край (прийменник); коло (іменник) — коло (прийменник); протягом (іменник у формі орудного відмінка) — протягом (прийменник); назустріч (прислівник) — назустріч (прийменник); навколо (прислівник) — навколо (прийменник).

Ігрове завдання «Розв’яжи кросворд». Запишіть по горизонталі похідні прийменники відповідно до поданих характеристик і прочитайте у виділеному вертикальному рядку назву однієї зі службових частин мови. Запам’ятайте правопис похідних прийменників. Складіть речення із 2—3 прийменниками. Дослідіть, який похідний прийменник за способом творення є «зайвим». Поясніть чому.

1. Омонімічний іменник час із непохідним прийменником, антонімічним прийменнику над. 2. Поєднання омонімічного іменника привід у формі родового відмінка однини і прийменника з. 3. Поєднання омонімічного іменника випадок у формі знахідного відмінка однини й прийменника на. 4. Прийменник, що вказує на місцезнаходження предмета поблизу іншого, синонімічний прийменникам біля, коло. 5. Омонімічний іменник мета у формі орудного відмінка однини із прийменником з. 6. Прийменник, що вживається для позначення предметів, явищ, понять, які не беруться до уваги під час розгортання дій. 7. Омонімічний прислівник відповідно з прийменником до. 8. Прийменник, що вживається для позначення предметів, явищ, понять, усупереч яким відбувається дія. 9. Омонімічний іменник вигляд у формі давального відмінка однини із прийменником у. 10. Поєднання омонімічного іменника зв’язок у формі давального відмінка однини з прийменниками у і з.

Ключ. 1. Під час. 2. З приводу. 3. На випадок. 4. Край. 5. З метою. 6. Незважаючи на. 7. Відповідно до. 8. Незалежно від. 9. У вигляді. 10. У зв’язку з.

Ключове слово — прийменник.

IV. Підсумок уроку.

Слово вчителя.

Неправильно

Правильно

План по заготівлі

План заготівлі

По технічним причинам

Через технічні причини

Заходи по забезпеченню

Заходи щодо (для) забезпечення

Змагання по стрільбі

Змагання зі стрільби

Досвід по роботі з батьками

Досвід роботи з батьками

Працюють по багато років

Працюють багато років

По заявках

Відповідно до заявок

По виготовленню

Для виготовлення

По праці й честь

За працю й шана

По створенню

Для створення

План по продажу м’яса

План продажу м’яса

Мешкаю по вулиці

Мешкаю на вулиці (а йду по вулиці)

Раз по раз

По всіх правилах

Не по прямому призначенню

По наказу директора

Раз у раз, щоразу

За всіма правилами

Не за призначенням

За наказом (відповідно до наказу) директора

По нашим підрахункам

За нашими підрахунками

По темі

На тему

Чимало поширених конструкцій із прийменником по легко можна спростити без шкоди для змісту, утворивши природніші:

Неправильно

Правильно

Незадовільно проводилися роботи по підготовці техніки

Незадовільно підготовлена техніка

Спекотні місяці безжалісно вдарили по деревцях

Спека безжалісно знищила деревця

Поговорити по душам

Поговорити відверто, щиро

По одержанні диплома

Одержавши диплом

По виконанні завдання

Виконавши завдання

Конструкції прийменник + віддієслівний іменник на -ння (-ття) не характерні для сучасної української літературної мови. Потребу обмежувати вжиток віддієслівних іменників в українській мові обґрунтували ще мовознавці Розстріляного Відродження, зокрема О. Курило, С. Смеречанський, О. Синявський. Замість віддієслівних іменників слід уживати дієприслівникові звороти, конструкції з особовими формами та неозначеною формою дієслова, як-от:

Неправильно

Правильно

при досліджуванні ми виявили...

досліджуючи, ми виявили...

нема часу на читання...

нема часу читати...

після прочитання дисертації опонент ...

прочитавши дисертацію, опонент...

Перевірте себе, чи правильно Ви використовуєте прийменникові конструкції:

російська мова

українська мова

принять во внимание

взяти до уваги

принять к сведению

взяти до відома згідно з наказом

согласно приказу

(відповідно до наказу)

на протяжении дня

протягом дня, впродовж дня

читать на украинском языке

читати українською мовою

обучаться на родном языке

навчатися рідною мовою

при жизни

за життя

при любой погоде

за всякої погоди

в двух шагах

за два кроки

в семь часов

о сьомій годині

в рассрочку

на виплат

в защиту

на захист

в адрес

на адресу

в его пользу

на його користь

положить в карман

покласти до кишені

вовлекать в работу

залучати до роботи

поступать в институт

вступати до інституту

войти в комнату

зайти до кімнати

не по силам

не під силу

пришлось по вкусу

припало до смаку

прийти по делу

прийти у справі

по заказу

на замовлення

по просьбе

на прохання

по требованию

на вимогу

по собственному желанию

за власним бажанням

работать по схеме

працювати за схемою

по последней моде

за останньою модою

по поручению

за дорученням

по моим сведениям

за моїми відомостями

по закону

згідно із законом

учебник по языку

підручник 3 мови

по собственной воле

з власної волі

послать по почте

послати поштою

идти по улице

іти вулицею

на следующий день

наступного дня

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

1. Скласти заяву (чи пояснювальну записку), використовуючи похідні прийменники незважаючи на, згідно з, відповідно до, у зв'язку з, у процесі, незалежно від.

2. Виписати з підручника історії або географії 4—5 речень із похідними прийменниками, утвореними різними способами.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити