УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ. НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета: навчити учнів правил правопису прийменників; розвивати їх орфографічну вправність; формувати вміння писати похідні прийменники разом, окремо, через дефіс; розвивати культуру усного й писемного мовлення; виховувати цілеспрямованість, старанність у навчанні.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Відредагуйте подані речення.

Зразок. При досліджуванні цього питання вони забули найголовніше.

Досліджуючи (коли досліджували) це питання, вони забули найголовніше.

1. Гра переноситься із-за погодних обставин.

2. Ви повинні діяти згідно розпорядження керівництва.

3. Обов’язково ознайомтеся з інструкцією по техніці безпеки.

4. Відповідно наказу аудиторська фірма перевірила звітність банку.

5. Неподалік зупинився автобус по заказу.

6. На протязі тижня довелося змінювати плани.

7. Після написання роману письменниця виїжджає з країни.

Спишіть, розкриваючи дужки. Доберіть один з варіантів прийменника.

1. Коли мечами злоба небо крає

І крушить твою вроду вікову,

Я тоді (з, із, зі) твоїм ім’ям вмираю,

І (в, у) твоєму імені живу (В. Симоненко).

2. Понад хатами (з, зі, із) степу летіло гайвороння (у, в) ліс на ночівлю (А. Головко).

3. Ми ходили (по, за) (ягоди).

4. Студенти нашої групи мріють поїхати (до, на) (море).

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Самостійна робота з таблицею «Написання прийменників».

Прийменники пишуть

разом

окремо

через дефіс

похідні прийменники, утворені від прислівників, іменників та прийменників:

понад, уздовж, назустріч, навкруги, поруч, попід, довкола

похідні прийменники, утворені від прислівників та іменників з непохідними прийменниками:

згідно з, незважаючи на, за винятком, з метою, під час, незалежно від

похідні прийменники, утворені приєднанням до прийменників з, із тощо:

з-за, із-за, з-над, з-під, з-поміж, з-посеред, з-поза

Розкрийте дужки, поясніть написання прийменників.

3(за), з(над), з(поза), із(за), за(для), по(за), по(серед), з(поміж), з(понад), про(між), з(проміж), по(над), із(під), з(перед), зі(мною), з(ним), піді(мною), у(нього), зі(сходу).

Словниковий диктант

У лісі, перед ним, на зустріч з дівчиною, назустріч бурі, на шляху до волі, з-посеред, з-під, переді мною, у зв’язку з подіями, понад берегом, поміж людьми, посеред поля, з-поміж друзів, наприкінці виступу, наперекір долі, внаслідок стихії, на чолі загону, обабіч шляху, навколо лісу.

Творча робота. Введіть подані слова у речення: наполовину — наполовину, на сміх — насміх, до низу — донизу, угору — у гору, напам’ять — на пам’ять.

Гра «Редактор».

Два рази в тиждень, сміятися над собою, говорити по-українськи, їхати по вулиці, сталося із-за необережності, перетворюватися в пар, стояти у входу, прийти в час ночі, турбуватись о мамі.

«Четвертий зайвий». На дошці записано прийменники. У кожному рядку викресліть зайвий. Поясніть свій вибір.

Поза, з-за, попереду, попід.

Понад, поміж, проміж, з-під.

Попереду, з-під, з-за, з-над.

Заради, посеред, з-поміж, задля.

Послухайте текст. Замість крапок вставте необхідні прийменники.

..селі знайшли лелеку ..поламаним крилом, виходили його, ..потім випустили ..волю. Одного разу загорілася ... людей хата, ... ... ній були тільки двоє маленьких хлопчиків . ... цей час пролітав повз хати врятований лелека. Закружляв ... хатою, жалібно заклекотів ..., кинувся ... відчинене вікно, крізь яке клубочився дим. Врятував лелека хлопчиків,...дуже обпік собі ноги ... дзьоба, ... стали кривавими, обпалив крила, ... стали ніби вуглики. ... того часу ... лелеки червоні ноги ... дзьоб, ... крила-чорні. Господарі віддячили птахові, прилаштувавши ... ясені колесо ... воза, ... він завжди був поряд ... ними ... виводив своїх пташенят. Отож якщо ... хаті звиває гніздо лелека, то вірять, ній буде лад. Згідно ... повір’ям, ... хтось зруйнує лелече гніздо, ... неодмінно накличе лихо... (З журналу).

Запишіть прийменники у три колонки: а) разом; б) через дефіс; в) окремо.

По/між, із/за, з/заду, на/в/круги, на/зустріч, з/по/серед, подібно/до, близько/від, на/чолі, по/серед, з/по/між, у/супереч, відповідно/до, за/ винятком, з/під, по/близу, на/в/коло, за/для, із/над, на/перед, незалежно/ від, з/поза, згідно/з.

Спишіть, розкриваючи дужки. Замініть, де можливо, похідні прийменники синонімічними непохідними. З’ясуйте, чи змінюється при цьому відмінок іменника або займенника.

(За)для нас; (з)поміжнас; (по)між людьми; (на)чолі(з) учителем; (з)під опіки батьків; (на)зустріч щастю; (у)напрямку(до) площі; (на)передодні свята; (по)над деревами; (у)ві сні; (з)(по)над гір; (з)над вершин дерев.

Коментоване письмо.

(З)переляку душа в п’яти утекла. І (з)під стоячого підошву випоре. Верба товста, але (з)середини пуста. Не сунься, середа, (по)перед четверга. (По)під носом косовиця, а в голові ще не орано. Зачинили вовка (по)між вівці. Такий вовк (з)поміж овець, як коза при капусті. Не дурний крук, щоб випустив (з)попід рук. (С)підтишка литки рве. Ми з тобою, як риба з водою: я на лід, а ти (під)спід. Як ідеш, дивись (по)під ноги: хоч грошей не знайдеш, так носа не наб’єш (Нар. тв.). II. Зелений і чудний (з)за хмари знявся місяць (Ю. Яновський). І неначе князь Данило з давнини казав: «Дивись, (з)над Дніпра (зі)брались кревні, привітали край мій древній... (А. Турчинська). Бабусенько старенькая, (від)гадай мій сон, що (з)під правої та рученьки вилетів сокол, (з)під білої, (з)під лівої — ясная зоря, (при)снилося, бабусенько, що (в)тратив коня... (Нар. тв.)

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти зв’язне висловлювання «Цікаво знати», використовуючи різні за написанням прийменники.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити