УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ: СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ Й ПІДРЯДНОСТІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про сполучник; розвивати мовленнєві вміння; формувати орфографічну грамотність; виховувати відповідальне ставлення до слововживання.

Тип уроку: узагальнення й систематизація вивченого.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Узагальнення й систематизація вивченого.

Творче конструювання (робота в парах). За поданими печатками складіть речення. З’ясуйте, що з’єднує сполучники сурядності: однорідні члени чи частини складного речення. Виділіть в реченнях парні сполучники. Поясніть наявність коми або її відсутність у реченнях зі сполучником і.

1) Храм вражає багатством оформлення і...

2) Стіни храму були розписані чи то фресковим живописом, чи то...

3) В оздобленні інтер’єру собору брали участь як запрошені з Візантії, так і...

4) Більшість мозаїк храму легко зрозуміти і...

5) У другій половині XVII ст. настав період розквіту української архітектури, проте...

6) Наша історія, можливо, деколи сумна, але...

Робота з текстом (його відтворення й аналіз мовних одиниць). Прочитайте текст. Визначте, що виражає заголовок: тему чи основну думку. З’ясуйте стиль мовлення тексту. Підготуйте усний переказ. Випишіть сполучники сурядності, дати їм характеристику: а) група за значенням; б) вид за способом уживання; в) роль у реченні (що з’єднує). Випишіть з тексту слова-синоніми до назви палацу «Ластів’яче гніздо».

ПАЛАЦ «ЛАСТІВ’ЯЧЕ ГНІЗДО»

Ця казкова споруда біля селища Гаспри стала символом Криму і своєрідною емблемою його Південного берега. Палац збудований за проектом онука видатного архітектора, живописця, скульптора й теоретика мистецтва Всеволода Сергійовича Шервуда. Проте «Ластів’яче гніздо» знайшло свого автора випадково. В. Шервуд поїхав до Криму у подорож і несподівано отримав чудове замовлення — збудувати замок на скелі над морем.

У створенні будівлі проявилися не тільки творчі симпатії автора, а й уподобання замовника. Дух захоплює сміливе розташування витонченої камерної споруди над високим урвищем Аврориної скелі. Сама думка про можливість зведення цієї будівлі в таких умовах здається безглуздою, але очевидне змушує повірити в реальність її існування.

Невелика споруда вирішена у вигляді чотирьох органічно пов’язаних об’ємів: паралелепіпеда, двох кубів і циліндра. А засобами художньої виразності палацу є і пояси, і зубці, і башти з декоративними вежками. З трьох боків замку розташований оглядовий майданчик. З нього відкривається то краєвид на море, то берег у бік Ялти (За О. Седаком).

Дослідження-пошук. Розгляньте схеми. Випишіть з тексту «Ластів’яче гніздо» речення, що відповідають поданим схемам. Визначте синтаксичну роль однорідних членів і поясніть розділові знаки.

Дослідження-відновлення. Спишіть речення, вставляючи пропущені розділові знаки і замість крапок варіанти сполучника і (й). Свій вибір обґрунтуйте.

1) До 1800 року в «Софіївці» було створено штучні скелі., гроти.

2) Міфологічні герої., сюжети мають між собою часові., територіальні зв’язки.

3) Багато умільців займалися художньою обробкою каміння, виготовляли гранітні столи... вази, лави... п’єдестали, колони... сходи.

4) Від входу в парк углиб комплексу веде головна алея, обсаджена каштанами... тополями.

5) Територія між Нижнім... Верхнім ставами наймальовничіша... має багато художньо виконаних споруд.

6) Основна композиція парку складається з водної системи — озер, водоспадів... цілої мережі каналів.

7) «Софіївку» називають храмом природи, поемою з каменю, води, землі, архітектурних споруд... скульптур (За О. Седаком).

Випереджувальне завдання про вживання сполучників і, й.

Сполучник і вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови:

1) після приголосного перед словом з початковим приголосним звуком (Інтер’єр Успенського собору просторий і світлий);

2) після паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, перед словом з початковим приголосним звуком (Собор стоїть на Почаївській горі, і видно його з далеких місць Тернополя);

3) на початку речення (І до наших днів збереглися розписи Успенського собору);

4) при зіставленні понять (дні і ночі; батьки і діти);

5) перед словом, що починається на й, є, ї, ю, я (Почаївська лавра і її споруди становлять значний інтерес з технічного погляду).

Сполучник й уживається, щоб уникнути збігу голосних:

1) між голосними (Зовнішній вигляд собору запам’ятовується чуттєвою насиченістю декору й орнаментальністю);

2) після голосного перед приголосним (Архітектура Успенського собору вражає своєю величністю й монументальністю).

З’ясуйте, що поєднує сполучник і (й). Поясніть розділові знаки при однорідних членах речення.

Дослідження-трансформація (на основі синонімії). Пропийте народні вислови. Запишіть, доречно замінюючи сполучник та синонімічними (а, проте, зате, але, і, й). Дослідіть, які смислові відношення виражає сполучник та в кожному реченні.

1) Аби день переднювати та ніч переночувати.

2) Багато трудився, та шани не добився.

3) Багато трави, та вся пішла у висушку.

4) Високо літав, та низько сів.

5) Усе починає, та нічого не кінчає.

6) Зачепився за пень та простояв цілий день.

7) Індик думав, та у борщ попав.

8) Погнав пасти телят, та пригнав гусят (Нар. тв.).

Мовознавча вікторина.

1. Які граматичні ознаки властиві сполучнику як службовій частині мови?

2. Який сурядний сполучник може вживатися і як єднальний, і як протиставний? Свою відповідь проілюструйте прикладами.

3. Назвіть синонімічні сполучники до сполучника а. Схарактеризуйте їх за будовою.

4. Які сурядні сполучники виражають поєднання або приєднання? Чи є серед цієї групи сполучників парні?

5. За яких умов перед сполучником і вживається кома? Правила проілюструйте власними прикладами.

6. Назвіть правила чергування сполучників і — й.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Уявити ситуацію: редакція однієї з газет запропонувала вам підготувати замітку-інформацію про відому пам’ятку архітектури у вашій місцевості. Скласти висловлювання, використовуючи для зв’язку слів і речень сполучники сурядності й підрядності.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити