УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЧАСТОК ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Мета: дати учням поняття про частку як службову частину, пояснити поділ часток на розряди за значенням; формувати вміння розрізняти частки у реченнях, визначати їх розряди за значенням, вчити відрізняти від інших частин мови; розвивати вміння зіставляти, аналізувати мовні явища — творення та правопис часток; підвищувати культуру мовлення; мовно-естетичні смаки засобами слова В. Сухомлинського; виховувати повагу до батьків, любов до України, української мови.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Мовне спостереження. Яку роль виконують виділені слова? Якою частиною мови вони є? Чим відрізняються подані частки? Свої міркування звірте з правилом.

Читання книжок приносить людині задоволення. Читання книг не приносить людині задоволення. Чи приносить читання людині насолоду? Тільки читання книг приносить людині задоволення. Читання книг приносить-таки людині задоволення.

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Прочитайте текст за твором В. Сухомлинського, знайдіть частки, поясніть їх значення. Яка основна думка тексту?

ОБРАЗЛИВЕ СЛОВО

Одного разу Син розсердився і згарячу таки сказав Матері образливе, грубе слово. Тільки заплакала Мати, не відповіла нічого.

Йшли роки, Син-школяр став дорослою людиною. Настав час бодай на хвилинку завітати до старої Матері. Поклонився Син Матері аж до землі й говорить:

— Простіть мене, Мамо, за образливе слово.

— Прощаю, — сказала Мати, лиш зітхнула, додала: — Хочу забути образу, а це зовсім нелегко. Рана від колючки загоїться й сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається.

За допомогою часток утворіть форми умовного та наказового способів дієслів, уведіть їх у речення. Обґрунтуйте, частки якого розряду за значенням необхідно використати.

Дякувати, думати, прикрасити, зустріти.

Складіть по два речення зі словами так, як, може, точно, просто, все так, щоб в одному з речень ці слова виступали повнозначним словом, а в другому — часткою. Складіть спонукальне та окличне речення, взявши за основу розповідне.

Зразок:

Де б я не був, у моєму серці живе палка любов до України. — Живи в моєму серці, палка любове до України, де б я не був!

Пояснювальний диктант. Прочитайте виразно речення. Визначте вид речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням. Знайдіть частки і поясніть, якого значення надають вони реченням або окремим словам.

1) Невже тобі неволя не обридла? (Леся Українка)

2) А кругом у полі, в полі теж робота і пісні (П. Тичина)

3) Що за страшний був той дядько! Що за лихий! (І. Нечуй-Левицький)

4) Он верби розступилися від берега й розсипалися по зеленій траві (І. Нечуй-Левицький).

5) Дивлюсь, аж світає, край неба палає (Т. Шевченко).

6) Ох, яка ж краса! Сад увесь убрався в іній, проти сонця він — як синій. Гілля по землі звиса, — дим же в небеса (П. Тичина).

7) 3 почуттям радості й незрозумілої тривоги взяв Ґонтар листа (Я. Ваш).

8) Чує серце недоленьку, сказати не вміє (Т. Шевченко).

Ігровий момент «Весела перерва». Відгадайте загадки. Назвіть частки і з’ясуйте, яких відтінків значення надають вони реченням.

1) Яких каменів немає в морі?

2) Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото. Коли б угадати та менш його знати.

3) Була німа і нежива — тепер говорить і співа.

4) Мене не їдять і без мене не їдять.

5) Без нього, як дерево без кореня, не проживеш (Нар. тв.).

Відгадки: сухих, сльози, сопілка, сіль, родовід.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти тестові завдання «Четверте зайве» (з теми «Частка»).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити