УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Мета: навчити розрізняти форми дієслова; вдосконалювати загально-пізнавальні вміння вживати дієслівні форми, аналізувати висловлювання щодо ролі в них дієслівних форм; розвивати творчі вміння доцільно використовувати форми дієслова в текстах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати бережливе ставлення до культурних надбань українців.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Сприймання і засвоєння нових знань. Опрацювання таблиці «Форми дієслова».

Інфінітив

(неозначена форма дієслова)

Способові

форми

Дієприкметник

Дієприслівник

Безособова

форма

Незмінювана дієслівна форма, яка, називаючи дію або стан, не вказує на час, особу, рід, число, спосіб, відповідає на питання що робити? що зробити?

Дійсний, умовний, наказовий

Форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом і має граматичні особливості дієслова і прикметника. Відповідає на питання який? яка? яке? які?

Незмінювана дієслівна форма, яка означає додаткову дію, що супроводить головну, виражену дієсловом, і відповідає на питання що роблячи? що зробивши?

Означає дію без участі особи

Слово вчителя.

Деякі дієслова означають дію або стан, що відбуваються самі по собі, без участі особи (предмета). Такі дієслова називаються безособовими: світає, морозить, вечоріє, дощить, написано, вбито.

У таких реченнях не може бути підмета. Безособові дієслова змінюються лише за часами, їхні форми в теперішньому й майбутньому часі нагадують форми третьої особи однини (морозить), а в минулому — форму однини середнього роду (посутеніло, не спалося). Безособові дієслова означають явища природи, психічний або фізичний стан людини. Деякі дієслова можуть вживатися і в особовому, і в безособовому значеннях: Повіває прохолодою (повіває — безособове дієслово). Вітерець повіває (3-тя особа однини).

Тягне на подвір’я (безособове). Мураха тягне соломину (3-тя особа однини).

Колективна робота з текстом. Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку, стиль висловлювання. Доберіть заголовок. Випишіть дієслова із залежними від них словами. Вкажіть на форми, до яких вони належать. Визначте їх синтаксичну роль. Поясніть правопис виділених учителем дієслів.

XVI століття — доба українського відродження, доба великого піднесення розумового життя країни. Це було відбито передусім у релігійних поглядах і поняттях. Духовний злет був могутньою закономірною реакцією на політичні явища часу, що ставили під загрозу самостійне духовне існування української та білоруської народностей. Глибокий розлад православної церкви в Польсько-Литовській державі, занепад давньої церковної освіти, посилення польського колонізаційного тиску — все це спричинило пробудження патріотичної свідомості, прагнення піднести у країні освіту, що могла б стати надійним захистом від чужоземного впливу, окатоличення.

Великого значення було надано священним книгам, які стали звіряти з європейськими оригіналами, прагнучи мати точний переклад їх рідною, зрозумілою народові мовою. Відтак з’явилося чимало польських і руських перекладів Нового й Старого Заповітів (Із журналу).

Вибірковий диктант. Прочитайте текст. Випишіть форми дієслова до відповідної колонки таблиці. До кожної з форм поставте запитання.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗОЛОТОВЕРХИЙ

Михайлівський Золотоверхий монастир був однією з найповніше збережених пам’яток Києва. У середині XVIII століття весь храм перебудовано у стилі українського бароко. Ставши семиверхим, Михайлівський храм знову підніс золоті бані грушоподібної форми над містом-героєм. Ліпленням пишно було оздоблено фасад. Центральний фронтон увінчав мідний позолочений горельєф архистратига Михаїла. Інтер’єр розписано у стилі бароко.

З 1920 року монастир почали грабувати, а у 1937 році наказ знищити було здійснено.

На зламі тисячоліть Михайлівський Золотоверхий монастир знову підніс золоті бані (За О. Фісун).

Завдання: розподіліть дієслова у колонки відповідно до форм: І — змін., II — незмін. Підкресліть першу літеру кожного слова і прочитайте ключ; усно визначте час і вид дієслів.

Слухаю, збирано, любитиму, бавлячись, овіяний, розбити, вірю, озброївшись, оспіваний, ясніти.

Ключ: «Слово — зброя».

Лінгвістична гра «Павутинка». Знайдіть продовження висловлювання; схарактеризуйте форми дієслова.

Хто у світі не бував... той і дива не видав.

Раз опечешся... другий раз остережешся.

Жити... Вітчизні служити.

Мовчи, язичку... будеш кашку їсти.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

V. Пояснення домашнього завдання.

1. Підготувати повідомлення на лінгвістичну тему «Форми дієслова».

2. Із додаткової літератури виписати речення з різними формами дієслова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити