УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

НАПИСАННЯ ЧАСТОК. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Мета: формувати вміння визначати у словах відповідну орфограму; узагальнити й систематизувати вивчене про написання заперечних часток з різними частинами мови; розвивати вміння аналізувати, зіставляти та порівнювати мовні явища; виховувати наполегливість у навчанні.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Прочитайте текст. Поясніть значення і правопис часток.

У той саме час злегенька скрипнули сінешні двері в Катриній хаті, випускаючи Пилипка надвір.

І який же він радий, що прокинувся зарані, який веселий, що мати не чула, як він встав, узувся, одягся й вийшов. От якби йому так і вернутися, щоб мати ще спала. Він би багаті припаси положив на столі, а сам приліг біля неї. Он уже й світ бовваніє надворі. Він вдає, що спить, а мати вже проснулась. «Синочку! Пора вставати»,— шепче вона йому тихо. А він мов не чує, ще дужче зажмурює свої очиці, потягується, наче й геть-то розіспався. «Бач, як міцно заснув, — дивується мати. — Поспи, синку, поспи ще трохи, поки я приберуся», — каже вона, злізаючи з печі. «А то де взялось?!» — скрикнула мати, вглядівши на столі хліб та ковбаси. А він схопився, визирає з-за комина та й давай реготати: «А що, мамо, злякався я вашого Морозенка?!» І він миттю плигнув з печі на піл, з полу додолу. Мати його підхопила, пригорнула до себе. «От якби-то так сталося!» — запобігає вперед думкою Пилипко та, знай, налягає на ноги, поспішаючи до лісу (Панас Мирний).

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Формування вмінь і навичок.

Розподіліть у три колонки частки відповідно до принципу написання: разом, окремо, через дефіс. Підкресліть у першій колонці другу літеру, у другій та третій колонках — першу літеру і прочитаєте рядок з автобіографічної поезії Т. Шевченка. Назвіть цю поезію. («Село неначе погоріло...»; поезія «І виріс я на чужині»).

Разом

Окремо

Через дефіс

ось

не можу

грав-таки

невже

атож би

отож-то

власне

чи ж бо

раділи-бо

годі

елліни ж таки

ірис-таки

ані

просив би

личить-бо

ледве

оговтався ж

от-таки

Словниковий диктант

Абихто, абищо, щороку, немовбито, начебто, будь-який, казна-хто, як-от, хтозна-що, розкажи-но, знайшов би таки, але все ж таки, то - то, якраз, атож, абищо, чимдуж, якраз, абиде, тільки, невже, коли ж то, ніби, все-таки, навіть, тому-то.

Самостійна робота. Випишіть частки із казки В. Сухомлинського «Сьома дочка»; зробіть морфологічний розбір виписаних часток.

СЬОМА ДОЧКА

Було у матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати в гості до сина, а син жив десь далеко. Повернулася додому аж через місяць.

Коли мати ввійшла до хати, дочки одна за другою почали говорити, як вони скучили за матір’ю.

А сьома дочка нічого не сказала. Вона зняла лише з ніг матері взуття й принесла їй у мисці води, лагідно подивилася: «Помили б ноги».

Робота в групі.

Завдання 1 групи: усне повідомлення на тему «Правопис не з різними частинами мови».

Завдання 2 групи: усне повідомлення на тему «Частка ні з різними частинами мови».

Завдання 3 групи: усне лінгвістичне повідомлення на тему «Частки не, ні як префікси».

Поясніть написання часток не, ні з різними частинами мови.

Нісенітниця, недолік, неправда, незабаром, не збудований ще, недовірливо, незручно, незбагненний, ніхто, ні до якого, ніде, незграбно, не вчили, недосяжний, немічний, неборак, не все, недогарок, не посаджений вчасно, невтомний, неблизько, не вартий уваги, не далеко, а поряд , не вмію, немає, нікого, недобачає, недоварений, не зважаючи на дощ, небезпека, несправедливий, нівроку, ніколи.

Розподільне письмо. Запишіть слова у три колонки — разом, окремо, через дефіс. Поясніть написання слів.

Де/який , хтось/то, що/правда, ні/когісінько, як/то, ні/в/кого, ні/хто, ні/в/кого, ні/за/що, ні/звідки, як/от, аби/де, хтозна/як, не/аби/який, не/аби/хто, як/най/дорожче, коли/б/то, ніби/то, хто/сь/таки, аби/тільки, все/ж, ото/ж, а/як/же, як/раз, а/все/ж/таки, ото/ж, таки/пішов, дарма/ що, ні/би, чим/дуж, не/наче/б/то, не/мов/би/то, хто/сь/якось.

Запишіть подані речення і розкрийте дужки. Підкресліть прямою лінією слова, з якими частки не, ні пишуться разом, і пунктиром — слова, з якими вказані частки пишуться окремо. Поясніть їх правопис.

1. (Не)доля вирішує — людина творить свою долю. 2. (Ні)один (не) зробив так, як треба. 3. Йому бракує (не)вміння виконати цю роботу, а бажання. 4. Він (не)дочув моїх слів. 5. Ця (не)широка річка впадає в Дніпро. 6. Він (не)придатний (ні)до роботи, (ні)до розмови. 7. (Не)забаром відбудеться зустріч випускників нашої школи. 8. (Не)сказане лишилось (не)сказанним. 9. (Не)через (не)бажання, а через (не)вміння він (не)виконав цієї роботи. 10. Я відклав ще (не)дописаний лист. 11. (Ні) хто (не)знав цього краще, а(ні)ж він. 12. Життя (не)впинно йде вперед. 13. Бажання гірше за (не)волю.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Підготуватися до тематичного тестування з теми «Службові частини мови».

Виконати (за рівнями) морфологічний розбір часток (не, таки), сполучників (тому-то, причім), прийменників (заради, наприкінці), попередньо ввівши їх у речення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити