УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ. ГРУПИ ВИГУКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ДЕФІС У ВИГУКАХ. КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ

Мета: навчити розрізняти різні за значенням вигуки, ознайомити з граматичними ознаками вигуків як особливої частини мови; формувати навички їх розпізнавання та інтонування, розвивати вміння доцільно вживати вигуки в мовленні; розвивати пам’ять, увагу; виховувати старанність.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Лінгвістичне дослідження. Чому вигук не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови? Проаналізуйте слово «ох» за поданим планом.

1. Чи має слово лексичне значення?

2. Чи виступає воно членом речення?

3. Чи можна до нього поставити питання?

4. Чи слугує воно засобом зв’язку?

5. Зробіть висновок, яких знань вам не вистачає про це слово.

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Лінгвістичне повідомлення про вигук як частину мови.

Вибірково-розподільний диктант. Вкажіть частки і вигуки, запишіть окремо їх групу за значенням.

— Гей, вороно, знав я твого батька і твою матір: славні люди були!

— Угу! — каже ворона, не роззявляючи рота.

— І братів, і сестер твоїх знав, — каже рак, — що за добрі люди були!

— Угу! — гукнить ворона, а рака кріпенько держить.

— Та вже хоч вони і гарні люди,— каже рак,— а тобі не рівня. Мені здається, що й на світі нема розумнішої за тебе!

— Еге! — крикнула ворона на весь рот і впустила рака в море (Нар. тв.).

Прочитайте виразно речення. Випишіть вигуки. Визначте, до якої групи за значенням і за походженням вони належать. Визначте будову виділених учителем слів.

1) Ой, людині славно, вільно жить весною, з долею ріднитись юно-молодою (М. Шпак). 2) О рідний Донбасе, мій тату могучий, ти в серці моєму навік заяснів! (В. Сосюра). 3) Ет, багато казати, та мало слухати — хмуріють очі майстра (М. Стельмах). 4) Отакої! Що ж це нам, первина? — сказала Орися (А. Головко). 5) Ох і добре ж копається земля — як пух, а лопата — немов пір’їнка (І. Сенченко).

IV. Формування вмінь.

Спишіть речення, вставляючи потрібний вигук. Поясніть значення вигуків.

1) (О-ох, о-о, ой, ай)! — важко зітхнув Остап.— Обридло вже мені по цих краях горювати (Панас Мирний). 2) (Ет, ат, ну, ач, ой), вигадки! Велике діло — миші (її. Глгбов). 3) (Ануте, ну-ну, нумо, ану), Остапівно, почнімо тії, про молоду журавку й чорну ниву! (А. Малишко). 4) (Ех, ох, ах, ой), земляче, земляче,— каже,— якби ти знав, яке мені горе, ти б не сердився (А. Тесленко). 5) (Ага, агов, ах, ой), то ти. Ось дов’яжи снопів, а я піду (Леся Українка).

Вибірковий диктант. Виберіть і запишіть вигуки, які можуть виражати почуття.

Страх!, слава!, цур!, жах!, честь!, кось-кось, ой-ой-ой!, ану-ну!, а-а!, еге-еге, гай-гай!, ну-ну, ух!, ох!, нумо!, і-і!, ех!, ррраз!, брр!, тпру!, ага!, агей!, агу!, еч!

Складіть 4 речення з вигуком ох, так, щоб у першому реченні він виражав захоплення, у другому — співчуття, у третьому — задоволення, а в четвертому — досаду.

Вибірково-розподільний диктант. Виберіть вигуки і розподіліть їх у дві колонки: у першу — ті, що виражають вітання та побажання, у другу — ті, що виражають прохання, запрошення.

Добрий день, дорога матусю! Будьте здорові, любі бабусю та дідусь! Прощайте, товариші! Будь ласка, напиши. Прошу, заходьте. Перепрошую, я запізнилася. Спасибі за науку. Дякую, було дуже смачно. Даруйте, ще не все сказано. Всього найкращого! Щасливих свят! На здоров’я! До зустрічі! Добрий вечір, сестро.

Складання діалогів. Використовуючи записані у попередній вправі вигуки, складіть діалоги.

Визначте вигуки у реченнях за їх значенням та заповніть табличку, скориставшись ключем-кодом.

1. Ой, догнали літа мої на кленовім мості, ой, верніться, літа мої, хоч до мене в гості.

2. Гей, нуте, косарі, бо нерано почали.

3. Та орав мужик край дороги, гей, цоб! Цабе, рябий, тпру! Край дороги (Нар. тв.).

4. Кру-кру! — лунає поклик журавлів, і слід по них в німому небі тане (М. Нагнибіда).

5. Овва! Маленька Миш спасає Льва! (Л. Боровиковський).

6. Гу-гу-гу-гу! — застогнав пугач серед лісу (Панас Мирний).

7. О, якби я міг повернути неповторную юність мою (В. Сосюра).

Значення відповідей:

А — виражають спонукання;

Б — емоційні вигуки;

В — емоційні вигуки;

Г — звуконаслідувальні слова;

Ґ — звуконаслідувальні слова;

Д — спонукальні вигуки;

Е — емоційні вигуки.

Ключ-код: ви прочитаєте прізвище першого космонавта незалежної України.

Номери речень

1

2

3

4

5

б

7

Відповіді

В

Д

А

Ґ

Б

Г

Е

Код-ключ

К

а

д

е

Н

ю

к

V. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

VI. Пояснення домашнього завдання.

Скласти опис природи (про ліс, парк, річку), вживаючи вигуки, зокрема звуконаслідувальні слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити