УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ ПРАВОПИС І ВИКОРИСТАННЯ В МОВЛЕННІ

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про частини мови; розвивати вміння їх використовувати в реченнях; формувати орфографічні й комунікативні навички; виховувати впевненість у собі, прагнення до знань, бажання бути першими в навчанні.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Опрацювання таблиці «Частини мови».

1. Скільки в українській мові частин мови?

2. На які групи поділяються частини мови?

3. Скільки самостійних частин мови?

4. Чому ці частини мови називаємо самостійними? Чим вони характеризуються?

5. Скільки службових частіш мови?

6. Яка роль службових частин мови?

7. Як називається особлива частина мови, що не є ні самостійною, ні службовою?

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Виразне читання віриш (поетичні хвилини).

ЗЛИТКИ ЗОЛОТІ

Чи ти задумувавсь, відкіль оті

У нашій мові злитки золоті?

Як намистини, диво калинове

Частини мови!

Який співець, поет, який письменник

Уперше слово вигадав — іменник!

Іменник! Він узяв собі на плечі

Велике діло — визначати речі.

Ім’я, найменування і наймення.

Робота. Біль. І радість, і натхнення.

Ну, а візьмімо назву — дієслово,

Само підказує, що діє слово!

Ще й прикладу на нього не навів,

А вже до півдесятка дієслів!

Прикметник дасть іменнику-предмету

Якусь ознаку чи прикмету.

Числівник може визначить тобі

Число речей, порядок при лічбі.

А поспитай звичайного займенника,

За кого він у мові? За іменника!

(Хоч може цей наш скромний посередник

Замінювати і числівник, і прикметник).

Прислівник звик, незмінюваний в мові,

Ознаки різні виражать при слові.

Сполучник каже: скромну роль я маю,

Але слова у мові сполучаю.

І частка мовить: слово я службове,

Але людині чесно я служу.

І, будьте певні, в інтересах мови

І так, і ні, де треба , я скажу.

А вигук може пролунать, як дзвін,

У мові, мабуть, найщиріший він!

«Ура! — гукнеш ти неодмінно.

Сьогодні з мови я дістав «відмінно»!

Частини мови! Назви наче й звичні,

Полюбиш їх — красиві, поетичні!

«Відмінно» заслужив ти. Знав — чудово.

Це за любов найвища з нагород.

Хто ж так назвав оці частини мови?

Назвали вчені. Й підхопив народ!

(Дмитро Білоус)

Гра «Хто найрозумніший?» Розподіліть у три колонки слова (сполучення слів) — у першу колонку частки, у другу — сполучники, у третю — сполучення слів з прийменниками. Підкресліть у першій колонці другу літеру від початку, у другій колонці — першу літеру, у третій колонці — третю літеру від кінця і прочитаєте народну мудрість. Поясніть її значення. (Книга вчить, як на світі жить).

Частки

Сполучники

Сполучення слів із прийменниками

якраз

якби

у всіх

ані

коли

через вас

лиш

неначе

через Іру

егеж

або

задля тих

саме


десь біля

авжеж


з-поміж жаб

ач


посеред жита

лише


наприкінці відпусток

атож


надто близько

-сьIII. Узагальнення й систематизація вивченого.

Лінгвістична гра. Розподіліть частини мови у колонки. Підкресливши другу від початку букву, зможете прочитати вислів.

Знайомий, один, пахучий, пусто, обов’язок «два, дев’яносто, вночі, спритний, думка, тридцятий, окуляри, жадібно, сімсот, сумно, світанок, найкращий, вправна, скоро, великий, привабливі, дихання, чудово, вільний.

Ключ. Букви на папері — у науку двері.

Визначте службові частини мови за їх значенням, походженням та синтаксичною роллю у реченнях і, скориставшись ключем-кодом, заповніть табличку.

1. Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив (Сократ).

2. Слово — найтонше доторкання до серця (В. Сухомлинський).

3. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути (Нар. тв.).

4. Отакий-то наш отаман, орел сизокрилий (Т. Шевченко).

5. Не скорить серця ні злоба, ні туга (П. Скунць).

6. Із-за лісу, з-за туману місяць випливає (Т. Шевченко).

Значення відповідей:

А — сполучник сурядний єднальний;

Б — частка заперечна;

В — частка модальна;

Г — сполучник підрядний з’ясувальний;

Ґ — прийменник похідний складний;

Д — прийменник непохідний простий.

Ключ-код, за яким ви прочитаєте прізвище славнозвісного композитора-буковинця автора «Червоної рути»:

Номери речень

1

2

3

4

5

б

Відповіді

Г

Д

А

В

Б

Ґ

Ключ-код

І

в

а

с

ю

к

Диктант-вікторина. Знайдіть займенники в лічилках і скоромовках, запишіть, указавши їх розряд за значенням і відмінок.

1. Я, ти, він, вона —

Разом дружна вся сім’я.

Хто запізниться,

Той буде жмуриться.

2. Тут циганка ворожила,

Шматок сала положила,

Ось воно є — щастя твоє.

3. Котилася торба

З високого горба,

А в тій торбі хліб-паляниця,

Кому доведеться, той буде жмуриться.

Сконструюйте прислів’я і підкресліть у них числівники. Які є розряди числівників?

За, поженешся, жодного, не, зайцями, двома, спіймаєш.

Хата, не, господинь, де, там, сім, метена.

Одна, ще, голова, добре, а, краще, дві.

Сім відмір, а, разів, відріж, один.

«За двома зайцями поженешся — жодного не спіймаєш». «Де сім господинь, там хата не метена». «Одна голова добре, а дві — ще краще». «Сім разів відмір, а один — відріж».

Слуховий коментований диктант. Учні коментують ланцюжком правопис прислівників, що записані на картках (разом, окремо, через дефіс). З будь-якими двома складають речення.

Уранці, по-українському, рік у рік, восени, навпростець, спідлоба, кінець кінцем, хтозна-де, часто-густо, збоку, зверху, на жаль, взимку, по-літньому, з краю в край, пліч-о-пліч, тишком-нишком, з боку на бік, щодня, без сумніву, напам’ять, по-моєму, зроду-віку, по совісті, надворі, коли-не-коли, назавжди.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти міні-розповідь на тему «Мої плани на літо», використовуючи різні частини мови, вказуючи простим олівцем їх назви над кожним словом.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити