УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 5. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Варіант 1

Початковий рівень

1. Укажіть рядок, у якому прислівник вказує на ознаку предмета.

А Діяти наперекір.

Б Поділити навпіл.

В Читання вголос.

Г Повертати наліво.

2. Укажіть рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом.

А Увечері, догори, вночі, поволі.

Б Удень, скраю, побіч, по-давньому.

В Набік, схвильовано, заочі, вкупі.

Г На початку, напам’ять, наглухо, впоперек.

3. Укажіть, у прислівниках якого рядка в процесі творення простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування.

А Ніжно, ясно.

Б Довго, вузько.

В Чітко, весело.

Г Швидко, мудро.

Середній рівень

4. Установіть відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням.

А Занадто

1. Часу

Б Угорі

2. Способу дії

В Швидко

3. Мети

Г Згарячу

4. Причини

Д Напоказ

5. Міри й ступеня дії

Е Віддавна

6. Місця

5. Установіть відповідність між прислівниками та ступенями порівняння.

А Найбільш весело

1 Вищий ступінь порівняння (проста форма)

Б Веселіше

2 Вищий ступінь порівняння (складена форма)

В Більш весело

3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма)

Г Найвеселіше

4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма)

Достатній рівень

6. Відновіть словотворчий ланцюг слова по-братськи.

7. Запишіть прислівники стрілою, мимоволі, тишком-нишком, давно-давно в такій послідовності: утворений злиттям основ; складанням двох однакових слів; складанням двох близьких за значенням слів; переходом іменника у прислівник.

8. До дієслова виростати доберіть і запишіть прислівники, різні за значенням. Укажіть розряд прислівників за значенням.

Високий рівень

9. Запишіть текст, поширюючи його потрібними за змістом прислівниками. Визначте їх синтаксичну роль і розряд за значенням.

З одинокої на ціле татарське село кав’ярні ... видно було і море, і сірі піски берега. В одчинені вікна і двері на веранду ... перлась ясна блакить моря.

З моря ... дув вітер. Солона прохолода ... принаджувала гостей, і вони тислися до вікон або сідали на веранді. Навіть хазяїн кав’ярні... стежив за потребами гостей (За М. Коцюбинським).

Варіант 2

Початковий рівень

1. Укажіть рядок, у якому прислівник позначає ознаку стану.

А Сидіти праворуч.

Б Радіти по-батьківськи.

В Вдало дібраний.

Г Трохи нудить.

2. Укажіть рядок, у якому всі прислівники утворені префіксальним способом.

А Спідлоба, передусім, удвоє, ушир.

Б Помалу, щовечора, деінде, навстіж.

В Удосвіта, заново, зліва, услід.

Г Щодалі, абияк, казна-де, чимало.

3. Укажіть рядок, у якому у прислівниках у процесі творення простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування.

А Низько, дорого.

Б Темно, легко.

В Дешево, хитро.

Г Світло, гостро.

Середній рівень

4. Установіть відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням.

А Наперекір

1. Часу

Б Знічев’я

2. Способу дії

В Весело

3. Мети

Г Щороку

4. Причини

Д Праворуч

5. Міри й ступеня дії

Е Надто

6. Місця

5. Установіть відповідність між прислівниками та ступенями порівняння.

А Найбільш старанно

1 Вищий ступінь порівняння (проста форма)

Б Старанніше

2 Вищий ступінь порівняння (складена форма)

В Більш старанно

3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма)

Г Найстаранніше

4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма)

Достатній рівень

6. Запишіть прислівники любо-дорого, ледве-ледве, ліворуч, весною в такій послідовності: утворений злиттям основ; складанням двох однакових слів; складанням двох близьких за значенням слів; переходом іменника в прислівник.

7. Відновіть словотворчий ланцюг слова по-козацькому.

8. До дієслова говорити доберіть і запишіть прислівники, різні за значенням. Укажіть розряд прислівників за значенням.

Високий рівень

9. Запишіть текст, поширюючи його потрібними за змістом прислівниками. Визначте їх синтаксичну роль і розряд за значенням.

Над берегом ... висів солоний туман од дрібних бризків. Каламутне море скаженіло. Уже не хвилі, а буруни ... вставали на морі, високі, сердиті, з білими гребенями, од яких ... одривалися довгі китиці піни і злітали ... Буруни йшли ..., підбирали під себе зворотні хвилі, перескакували через них і ... заливали берег. ... було мокро, поналивано, в берегових ямках лишалася вода (За М. Коцюбинським).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити