УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 7 КЛАСІ

1. Дієприкметник відповідає м питання:

а) що роблячий? що зроблений?

б) що роблячи? що зробивши?

в) який? яка? яке? які?

2. Безособові дієслівні форми на -но, -то утворюються від:

а) неозначеної форми дієслова;

б) активних дієприкметників;

в) пасивних дієприкметників.

3. Укажіть рядок, у якому не з дієприслівниками пишемо разом:

а) He/знаючи, не/поважаючи, не/сказавши.

б) He/вгаваючи, не/зважаючи, не/дооцінюючи.

в) He/здійснивши, не/завершивши, не/витримавши.

4. Через дефіс пишуть такі прислівники:

а) Куди/сь, аби/як, яко/сь.

б) Казна/де, десь/то, віч/на/віч.

в) Звідкіля/сь, на/віщо, аби/куди.

5. Укажіть рядок, у якому не з прислівниками пишеться разом:

а) Не/забаром, не/гайно, не/самовито.

б) He/по-нашому, не/дуже, не/цілком.

в) Не/далеко, а близько; не/сумно, а весело.

6. Прийменник — це:

а) змінна самостійна частина мови.

б) незмінна самостійна частіша мови.

в) незмінна службова частина мови.

7. За роллю в мові сполучники поділяють на:

а) прості, складні, складені;

б) сурядності та підрядності;

в) заперечні та формотворчі.

8. Через дефіс пишуть частки:

а) бо, но, от, то, таки;

б) же(ж), би(б), ну;

в) най-, як-, що-.

9. Через дефіс пишуть вигуки:

а) добри/день, на/добраніч, слава/Богу;

б) а/а/ах, но/о/о, киць/киць, ой/ой;

в) ал/ло, в/йо, ов/ва.

10. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви та розкриваючи дужки. Доберіть заголовок. Зробіть морфологічний розбір виділених учителем слів.

Майже у всіх народів є улюблені рослини/символи. У канадців, скажімо, клен, у росіян — берізка, а в нас — в_рба й калина. Правду каже пр_слів_я: без в_рби й калини нема України. З давніх/давен наш народ опоет_зував цей кущ, оспівав у піснях.

Чи/ж/не/тому/так дбайливо охороняли й доглядали в народі калину. Наруга над/нею вкривала людину ган_бою. Дітям, аби ті не/нів_чили цвіту, казали: не/ламайте калину, бо наклич_те мороз. Справді, калина цвіте на/сам/кінец_ в_ени, коли вже ві_ходять заморо_ки...

Кущ калини біля мат_риної хати. Це не/тіл_ки окраса, а й гл_бокий символ, наш духовний світ, наша спадщина. Як/що троянди й виноград, за влучним висловом Максима Рильського, с_мволізують красиве і корисне, то кущ калини, увібравши в себе оби/дві ознаки, опр_дметнює й духовний потяг до своєї з млі, свого б_рега, своїх традицій (В. Скуратівський).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити