УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ДОКОНАНИЙ І НЕДОКОНАНИЙ ВИДИ ДІЄСЛІВ

Мета: ознайомити семикласників із доконаним і недоконаним видами дієслів, сформувати вміння розрізняти дієслова доконаного і недоконаного видів; пояснити причини специфічної зміни ознаки всіх форм дієслова; вдосконалювати вміння доречно вживати види дієслів в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до історичного минулого країни.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Колективна робота над текстом. Прочитайте вголос текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Доберіть заголовок. Випишіть дієслова. З’ясуйте їх лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль. Розберіть виділене вчителем слово за будовою, доберіть до нього синоніми.

Коли в середині дев’ятого століття в морі поблизу столиці могутньої Візантії Царгорода з’явилася величезна ескадра руських суден, візантійці, як свідчать історики, вже добре знали, з яких земель прибули ті кораблі і що за люди там живуть. їм зоставалося лише зрозуміти одне: якщо Русь виставила стільки воїнів і в неї такий гігантський флот, значить, вона — справді могутня держава.

Звістки ж про Київську Русь як велику державу з’являються у візантійських хроніках уперше в VI—VIII століттях, а згодом вони там займають дедалі більше місця (За М. Слабошпицьким).

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Опрацювання правил.

Вид — специфічна ознака всіх форм дієслова — вказує на характер перебігу дії в часі, виражає відношення дії до її внутрішньої межі. Не- доконаний вид виражає незавершену дію, відповідає на питання що робити? Доконаний вид виражає завершену дію, відповідає на питання що зробити?

Видові пари

Доконаний вид

Недоконаний вид

Одновидові дієслова

Кохати — покохати

Схаменутися

Прагнути

Гарантувати


Розкричатися

Намагатися

Женити

Говорити —сказати

Відшуміти

Погукувати

Вінчати

У деяких дієсловах значення доконаного і недоконаного видів може виражатися однією формою. Такі дієслова називаються двовидовими. Окремі дієслова мають тільки форму недоконаного або доконаного виду (переважно дієслова з префіксами роз-, на-, за-, про-, від).

Творче конструювання. Прочитайте і поясніть фразеологізми. Замініть їх синонімічними сполученнями слів з довідки. Вкажіть вид дієслів. Із поданими фразеологізмами складіть речення.

Шилом патоки вхопити. Веремію закрутити. Руки розв’язати. Розводити боби. Гострити зуби.

Довідка: зазнати невдачі, базікати, затіяти колотнечу, прагнути комусь зла, звільнитися від залежності.

Робота з деформованим текстом. Запишіть текст, вставивши потрібні за змістом дієслова з довідки. Визначте їх вид.

Не раз... Кодак із рук до рук, не раз Кодацькі скелі... гарячою кров’ю, аж поки нарешті... тут усе: і вибухи гармат, і гомін бойовища, й пісні волі. І... тільки один живий свідок давніх подій — поріг Кодацький, що й досі... за лицарями волі та... нам про минуле (А. Кащенко).

Довідка: переходити, вмиватися, зникати, лишатися, тужити, співати.

Гра «Хто більше». Наведіть приклади прислів’їв, приказок або загадок. Випишіть дієслова. Поставте їх у формі інфінітива, визначте вид.

Гра « Знайди слово». Впишіть у порожні клітинки букви, яких не вистачає, щоб прочитати дієслова доконаного виду.

1. Дієслово, що означає кричати гучніше за когось (у формі чоловічого роду).

2. Дієслово, що означає лежати довго, досхочу.

3. Дієслово, що означає пропустити щось дуже важливе.

4. Дієслово, що означає стукати у відповідь.

5. Дієслово, що означає захопитися розмовою, почати говорити.

Матеріал для вчителя.

Перекричав, належатися, проморгати, відстукати, загомоніти.

ІV. Підсумок уроку.

Запитання для бесіди.

1. Як розрізняти дієслова доконаного й недоконаного видів?

2. Як утворюються видові пари дієслів?

3. Які дієслова не мають видових пар?

Виконання тестових завдань.

1. Дію або стан предмета як процес без вказівки на особу, рід, число, час, спосіб називає:

а) дієприкметник;

б) дієприслівник;

в) неозначена форма дієслова.

Складіть (згадайте) й запишіть речення з дієсловом у неозначеній формі (напр.: Треба знати, що й де сказати (Нар. тв.).

2. Є такі види дієслова:

а) дійсний, умовний, наказовий;

б) минулий, теперішній, майбутній;

в) доконаний і недоконаний.

Складіть (згадайте) й запишіть речення, визначте вид вжитого в ньому дієслова.

3. Без не не вживаються дієслова:

а) не/поважати, не/дістатися, не/могти;

б) не/навидіти, не/хтувати, не/вгавати;

в) не/сподіватися, не/могти, не/привітати.

Дієслово, яке без не не вживається, введіть у речення (напр.: Сам незчувся, як здоров’я позбувся (Нар. тв.)).

4. Форма будеш знати — це:

а) проста форма доконаного виду дієслова майбутнього часу;

б) складена форма недоконаного виду дієслова майбутнього часу;

в) складна форма недоконаного виду дієслова майбутнього часу.

Від дієслів писати, думати, літати утворити всі можливі форми майбутнього часу (в 3 особі множини).

5. Не змінюються за особами дієслова:

а) майбутнього часу;

б) минулого часу;

в) теперішнього часу.

Дієслово пекти змінити в теперішньому та минулому часі.

6. Зі знаком м’якшення пишуть дієслова:

а) грає_ся, намагаєш_ся, переносиш_;

б) змагают_ся, сперечают_ся, доганяют_;

в) навчают_ся, вибирают_ся, можеш_.

Дієслова сниться, домовляються, всміхаєшся запишіть фонетичною транскрипцією.

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

V. Пояснення домашнього завдання.

1. Скласти кросворд на тему «Дієслова доконаного / недоконаного виду».

2. Виписати з тексту офіційно-ділового стилю 10 дієслів, визначити вид кожного з них. 2—3 дієслова розібрати за будовою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити