Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ (14 ГОД)

Урок 10. Головні члени речення. Підмет. Способи його вираження.

Мета: поглибити знання учнів про поділ членів речення на головні та другорядні, граматичну основу; ознайомити школярів зі способами вираження підмета, формувати вміння знаходити в реченні граматичну основу, складати речення, у яких би підмет виражався різними способами; виховувати в учнів загальнолюдські цінності.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту; виписування граматичної основи; пояснення лексичного значення виділених слів (вправа 54).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

Ознайомлення з історією визначення підмета.

У східнослов’янському мовознавстві представники логістичної граматики визначали підмет як предмет, про який судять. Із часом для визначення підмета стали залучати відомості про формальні засоби його вираження. О. Потебня, Д. Овсянико-Куликовський трактували підмет, грунтуючись на понятті про присудок. Мовознавці здебільшого визначали підмет як головний член панівного складу.

Поняття підмета в сучасному мовознавстві звичайно виводять із поняття про структурну схему речення і його семантичні компоненти.

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Що ви очікуєте від уроку?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Аналіз схеми (с. 41).

ü Мовознавче дослідження.

Ознайомлювальне читання тексту; трансформація тексту відповідно до поставленої мети (вправа 56).

ü Аналіз схеми «Способи вираження підмета» (с. 42).

ü Синтаксичний практикум.

Визначення меж речень. Повна характеристика підмета за планом на с. 43.

ü Робота з ілюстрацією.

Розгляд ілюстрації; побудова речень відповідно до поставленого завдання (вправа 61).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬТА НАВИЧОК

ü Бесіда.

— Який член речення називається підметом?

— Який підмет називається простим?

— Який підмет називається складеним?

— Чим може виражатися простий підмет?

— Чим може виражатися складений підмет?

ü Комунікативний практикум.

Складання твору про рівень культури спілкування (вправа 63).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал § 7, виконати вправу 64.

2. Скласти три речення на одну тематику з різними видами підмета або скласти чи виписати з художньої літератури речення, у яких підмет буде виражений: прізвищем, ім'ям та по батькові; назвою художнього твору; фразеологізмом.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Заповнення картки.

Картка самооцінювання роботи на уроці

ТВЕРДЖЕННЯ

ТАК (+)

НІ (-)

Я повторив(ла) раніше вивчений матеріал.

Я висловив(ла) нові ідеї.

Я плідно попрацював(ла) на уроці.

Я можу скласти узагальнювальну розповідь із наведенням прикладів.

Мої очікування від уроку виправдалися.Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити