Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ (14 ГОД)

Урок 13. Тире між підметом і присудком.

Мета: пояснити восьмикласникам правила вживання тире між підметом і присудком; формувати вміння знаходити вивчену пунктограму; розвивати вміння будувати речення з пропущеним дієсловом-зв'язкою, урізноманітнювати усне та писемне мовлення; виховувати толерантність, милосердя, внутрішню потребу робити добро.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Завдання учням.

Підкресліть граматичні основи. Визначте види підметів і присудків та способи їхнього вираження.

Щастя дістається тим, хто багато працює. (Леонардо да Вінчі) Людина стає людиною тільки серед людей. (Й. Бехер) Двоє можуть врятувати одне одного там, де один гине. (О. Бальзак) Ніхто не може судити про інших, доки не навчиться судити про себе самого. (Й. В. Гете) Найважча професія — бути людиною. (Хосе Марті) Жити — це значить дихати, це значить діяти. (Ж.-Ж. Руссо) Поведінка — це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя. (Й. В. Гете)

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Визначення будови останніх трьох речень попереднього завдання.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його стильової приналежності; усний переказ тексту; підкреслення граматичної основи речень (вправа 79).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 54).

ü Робота в парах.

Формулювання та запис понять на основі поданого початку, визначення граматичної основи та пояснення наявності або відсутності тире (вправа 80).

ü Опрацювання рубрики «Говорімо без помилок!» (с. 55).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Трансформація речень.

Порівняння способу вираження присудків та постановки розділових знаків (вправа 82).

ü Тренувальна вправа.

Перебудуйте речення так, щоб у них між підметом і присудком стояло тире. З'ясуйте відмінності в способах вираження присудка. Які з речень доцільніше вживати? Чому?

Зразок: Словосполучення є одиницею синтаксису. Словосполучення — це одиниця синтаксису.

Синоніми вживаються як образні засоби мови. Допоміжне дієслово є зв’язкою у складеному присудку. Дієприслівник функціонує як особлива форма дієслова. Другорядними членами речення є такі слова, за допомогою яких поширюються головні члени речення. Речення являє собою єдину синтаксичну одиницю, яка може виражати думку.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал §9, виконати вправу 86.

2. Скласти план розповіді за темою «Головні члени речення. Тире між підметом і присудком».

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Найскладнішим на уроці для мене було...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити