Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ (14 ГОД)

Урок 14. Вивчальне читання мовчки.

Мета: пояснити восьмикласникам особливості вивчального читання мовчки, його відмінності від інших видів читання; розвивати навички вивчального читання; виховувати почуття прекрасного, любов до мистецтва.

Обладнання: підручник, узагальнювальна таблиця «Види читання».

Тип уроку: формування умінь і навичок.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Стилістична робота.

Установлення відповідності між видами читання та їхніми характеристиками (вправа 86).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

Надзвичайно важливим є вміння читати. Читання, як і аудіювання, є рецептивним видом мовленнєвої діяльності. Процес читання складається з мотиваційного етапу (визначення мети), аналітико-синтетичного (сприйняття, розуміння) та виконавського (прийняття рішення на основі одержаної інформації з наступним говорінням або письмом).

Саме ці механізми ми розглянемо сьогодні на уроці.

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Пояснення вчителя з використанням таблиці «Види читання».

У процесі читання вирішуються різноманітні комунікативні завдання. Їх можна увиразнити за допомогою такої схеми:

Відповідно до цих комунікативних завдань реалізуються й різні види читання. Здебільшого виділяються три види читання: ознайомлювальне, вивчальне та вибіркове. Види читання можна показати за допомогою таблиці: Таблиця «Види читання»

ВИДИ ЧИТАННЯ

ЩО ПОТРІБНО УСВІДОМИТИ

ХАРАКТЕР ЧИТАННЯ

Ознайомлю-

вальне

Чи варто це читати? Кому текст адресовано? Який зміст кожного з розділів (абзаців) і тексту в цілому?

Швидке перегортання сторінок, читання заголовків; перегляд окремих фрагментів тексту, ознайомлення з ілюстраціями; читання анотації, змісту видання

Вивчальне

Яка тема та основна думка тексту? Що в тексті головне, другорядне? Яку нову для читача інформацію містить текст?

Повільне, вдумливе читання тексту чи його частин; глибоке проникнення в його зміст; максимально повне осягнення нової інформації

Вибіркове

Про що говориться в тексті? Яка інформація є корисною? У яких частинах (розділах) тексту її вміщено?

Перегортання сторінок, швидке читання заголовків, змісту, окремих фрагментів тексту; повільне читання потрібних частин з метою вилучення потрібної інформації

ü Ознайомлення з пам'яткою «Як працювати з текстом з метою вивчального читання мовчки» (с. 58).

ü Робота з текстом.

Вивчальне читання тексту мовчки, з'ясування значення незнайомих слів; складання плану тексту та його усний переказ (вправа 88).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати текст до 500 слів для вивчального читання, поставте до нього 6 питань або розробіть б тестових завдань (за вибором).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Чим відрізняється вивчальне читання від ознайомлювального?

— З якою метою нам треба володіти різними видами читання?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити