Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ (14 ГОД)

Урок 16. Прикладка як різновид означення.

Мета: дати учням поняття про прикладку, навчити учнів правильно вживати лапки і дефіс при прикладках; розвивати вміння знаходити прикладки в тексті та доцільно вживати їх у зв'язному мовленні, виховувати повагу до рідної мови, любов до читання.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Стилістична робота.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення стильової та жанрової приналежності (вправа 100).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

— Які питання й від яких членів речення можна поставити до виділених слів? Чи можуть ці залежні слова в реченні обійтися без головних, яким вони підпорядковані?

Ріка Супій, і що там тої річечки. (Я. Костенко) Сидить там ясен сокіл-білозерець, квилить він, жалібненько проквиляє. (М. Рильський)

— Яким членом речення, на вашу думку, є виділені слова?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 67).

ü Ознайомлювальне читання вголос уривків з альманаху «Світязь», визначення прикладок (вправа 101).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 68-69).

ü Розпізнавання прикладок, пояснення їхнього написання (вправа 102).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Заповнення таблиці.

Групування сполучень слів відповідно до правил правопису; заповнення таблиці (вправа 103).

ü Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису» (с. 70).

ü Словниковий диктант.

Відповідь-репліка, село Наталине, Дніпро-ріка, голуб-вертун, шапка-кубанка, драма-феєрія, Лисичка-сестричка, жук-носоріг, газета «Літературна Україна», твір-опис, готель «Харків», бібліотека імені В. Короленка, цукерки «Вечірній Київ», громадяни-виборці, холодильник «Норд», вечір пам’яті В. Висоцького, альманах «Русалка Дністрова».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал § 11, виконати вправу 109.

2. Виписати з художньої літератури по два приклади на кожне правило правопису прикладок.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Чому прикладку вважають різновидом означення? Сформулюйте визначення прикладки.

— Що означає прикладка? На які запитання відповідає? Відповідь проілюструйте власними прикладами.

— За яких умов прикладку з означуваним словом пишемо через дефіс? Наведіть приклади.

— Коли прикладку з означуваними словами пишемо окремо?

— Назвіть приклади, коли прикладку потрібно писати в ланках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити