Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ (14 ГОД)

Урок 17. Додаток.

Мета: поглибити знання учнів про додаток як другорядний член речення; сформувати поняття про прямий і непрямий додаток; розвивати вміння визначати вид додатків у реченнях, розрізняти додаток і неузгоджене означення, удосконалити навички доречно використовувати додатки у власному мовленні; виховувати внутрішню культуру особистості.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü  Перевірка домашнього завдання.

ü  Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення стильової та жанрової приналежності, з'ясування основних ознак тексту, усний стислий переказ прочитаного (вправа 110).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü  Завдання учням.

Сформулюйте визначення терміна додаток.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü  Аналіз схеми (с. 73).

ü  Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 73-74).

ü  Заповнення таблиці, визначення «зайвого» словосполучення (вправа 113).

ü  Мовознавче дослідження.

Складання речення так, щоб подані слова й сполучення слів були різними членами речення (вправа 115).

ü  Вибірково-розподільна робота.

Заповніть таблицю прикладами словосполучень, у яких у ролі залежних слів виступають іменники у формі: 3. в. та інших непрямих відмінків. Визначте спосіб вираження головного слова.

ПРЯМІ ДОДАТКИ

(виражені іменниками у формі знахідного відмінка)

НЕПРЯМІ ДОДАТКИ

(виражені іменниками у формі непрямих відмінків, окрім знахідного)

   

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü  Опрацювання рубрики «Говорімо без помилок!» (с. 75).

ü  Комунікативний практикум.

Складання діалогів з використанням прислів'їв та приказок про культуру спілкування (вправа 119).

ü  Творче конструювання.

1. Складіть речення так, щоб слова знання, розум, щастя, добро виступали в ролі різних членів речення: а) підмета; б) іменної частини складеного присудка; в) додатка.

2. Визначте головні члени в складених реченнях.

3. З'ясуйте граматичні ознаки додатків (рід число, відмінок).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 12, виконати вправу 120.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü  Робота в парах.

Складіть запитання за вивченою темою (4-6) і виконайте взаємооцінювання відповідей.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити