Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО (3 ГОД)

Урок 2. Лексикологія. Фразеологія.

Мета: повторити, поглибити знання учнів про основні відомості з лексикології, фразеології; удосконалити знання, уміння й навички щодо практичного використання знань із лексикології та фразеології в усному й писемному мовленні; поглибити вміння користуватися різними видами словників, розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне, конкретне й абстрактне мислення; сприяти відродженню українських звичаїв і традицій.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: повторення й узагальнення вивченого.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Читання тексту.

З'ясування стильової приналежності. Аналіз слів за походженням, розпізнавання власне українських слів; порівняння активної та пасивної лексики; лексичний розбір слів (вправа 8).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

Для потреб повсякденного спілкування досить невеликої кількості слів. Але для читання і розуміння книг їх треба знати дуже багато. Встановлено, що дитина 7 років уже використовує близько 5000 слів, а в 14 років — до 10 000; обсяг словника конкретної людини залежить від роду її занять, освіченості та здібностей.

Словник мови прозових творів Т. Г. Шевченка охоплює 20 000 слів, а поетичних — понад 10 000.

Лексичне значення слова хоч і стійке, але не залишається незмінним. Наприклад, запозичене слово білет первісно означало «водяна бульбашка», «брунька», «золота капсула з амулетом», із часом набуло нового значення — «записка з печаткою», пізніше — «Картка з екзаменаційними питаннями»; розмовне — те саме, що квиток.

ü Завдання учням.

1. Висловте власну точку зору за поданим реченням.

Справді, слово не відображає предмет безпосередньо, воно тільки позначає його умовним символом. (В. Колесов)

2. Дайте відповідь на запитання.

— Скільки слів, на ваш погляд, потрібно людині для повноцінної комунікації?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Лексична робота.

Розпізнавання синонімів та антонімів; тлумачення значення фразеологізмів; робота з фразеологічним словником (вправа 10).

ü Робота зі словником.

Розпізнавання слів іншомовного походження та їхнього тлумачення; робота зі словником іншомовних слів (вправа 11).

ü Комунікативний практикум.

Робота за зображенням на с. 14; створення монологічного висловлювання на запропоновану тему (вправа 15).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Лексичний практикум.

З'ясуйте лексичне значення слів.

Абонемент, аерограф, акванавтика, азотизація, айлант, байдак, базальний, багнет, бакай, букса, гранд, бонус, данець, дина, етюдник.

— Чи можна вважати ці слова як загальновживаними? Чому?

— Складання з кожним із цих слів речення.

ü Редагування.

Виправте недоліки, допущені у наступних реченнях. Обґрунтуйте відповіді. Багато сот кілометрів пройшов він з офіцерами і солдатами, які згодом стали героями військових творів. Воєнний поїзд мчав вглиб гір.

Завдання можна раздрукувати з електронного додатка.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу 16.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Що вивчає лексикологія?

— Які групи слів за походженням ви знаєте? Наведіть приклади.

— На які групи поділяють лексику залежно від стилістичного використання?

— Як ви розумієте поняття активна і пасивна лексика? Наведіть приклади.

— Що таке фразеологія?

— Які різновиди фразеологізмів вам відомі? Наведіть приклади.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити