Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ (14 ГОД)

Урок 20. Обставина. Види обставин.

Мета: поглибити знання учнів про обставини як другорядний член речення; сформувати в школярів уміння визначати види обставин; удосконалювати навички правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні; виховувати почуття національної гідності, повагу до видатних постатей української історії.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення стильової приналежності, добір заголовка (вправа 128).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Виразно прочитайте речення, опустивши виділені слова. Чому без них речення неконкретні? Поставте запитання до виділених слів. На що ці слова вказують? Визначте обставини як другорядний член речення.

Палаюче сонце висить над степом. Було, незважаючи на гаку рань, душно як улітку. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися вниз. (За творами М. Коцюбинського)

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Аналіз схеми (с. 83), формулювання визначення обставини.

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 83-84).

ü Мовленнєве дослідження.

Читання тексту мовчки, визначення його теми й основної думки, підкреслення обставин, з'ясування видута способу їхнього вираження (вправа 130).

ü Фразеологічний практикум.

Визначення фразеологізмів, з'ясування їхньої синтаксичної ролі; заміна фразеологічних зворотів синонімічними словами (словосполученнями) з довідки (вправа 133).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Мовознавче дослідження.

З'ясування, у яких конструкціях виділені слова є обставинами, а у яких — додатками (вправа 134).

ü Комунікативний практикум.

Складання й розігрування діалогу дискусійного характеру (вправа 136).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 13, виконати вправу 137.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Гра «Закінчи речення».

— На уроці я дізнався (дізналася)...

— Мені сподобалось...

— Обставина це — ...

— Як правило, у ролі обставин виступають...

— Я знаю такі види обставин...

— Правильно встановити вид обставини можна...

— Прийменник з іменником, зазвичай, виступає...

— Обставина вказує на...

— У мовленні обставини відіграють...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити