Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ (10 ГОД)

Урок 24. Неозначено-особове речення.

Мета: дати учням поняття про неозначено-особові речення; формувати вміння розпізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять; виховувати повагу до національних оберегів та святинь.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь і навичок.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Самостійна робота з картками.

Картка 1

1. Випишіть з поданих речень неозначено-особові. Зробіть повний синтаксичний розбір одного з них.

В хаті так чисто і світло. (С. Тихолоз) Не рвіть словами душ. (В. Товма) Ще поки тепло, заночую в лузі. (Ліна Костенко) Посадили над козаком явір та калину. (Т. Шевченко)

2. Трансформуйте двоскладне речення на означено-особове.

Ми виконаємо завдання сумлінно.

Картка 2

1. Випишіть з поданих речень неозначено-особові. Зробіть повний синтаксичний розбір одного з них.

Бодай би вік не бачить цих бояр. (Ліна Костенко) Люблю тебе, моє Полісся голубооке. (Л. Дмитерко) Заморосило осінь у сльозу. (Ліна Костенко) Уже якось гуртом впораємо твою ниву. (І. Цюпа)

2. Трансформуйте двоскладне речення на означено-особове.

Разом ми підемо у майбутнє.

Картки можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його стильової приналежності, типу мовлення, виписування з тексту речень з одним головним членом та визначання їхніх видів (вправа 158).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проблемне завдання.

Порівняйте двоскладні речення з односкладними. Яка між ними різниця? Як мислиться дійова особа в неозначено-особових реченнях?

1. Старшокласники готуються до випускних іспитів. — У школі готуються до випускних іспитів. 2. Діти запросили на зустріч відому харківську поетесу Ніну Супруненко. — На зустріч з учнями запросили відому харківську поетесу Ніну Супруненко. 3. Журналісти висвітлюють найважливіші події в країні та за її межами. — У засобах масової інформації висвітлюють найважливіші події в країні та за її межами.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 702- ЮЗ).

ü Опрацювання рубрики «Мудрість народна».

Читання тексту «ланцюжком», з'ясування його стилю й типу мовлення, переказ тексту (вправа 159).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬТА НАВИЧОК

ü Фразеологічний практикум.

Запишіть прислів'я, приказки та загадки, що мають форму неозначено-особових речень.

ü Вибіркове списування.

Випишіть речення в такому порядку: а) двоскладні; б) означено-особові; в) неозначено-особові.

Розвиднятися вже стало. Хто оратиме? Отару женуть із пасовища. Змалку звикайте до праці. Озимину посіяно. Ти сам усе зробиш? Питали тут про тебе. Смілива думка. На ланах співають ще не часто, і сьогодні в полі день важкий.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал § 16.

2. На основі прислів'їв написати твір-мініатюру, використовуючи односкладні речення.

Як сіно косять, то дощів не просять.

Решетом воду не носять.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Взаємоопитування.

Взаємоперевірка з теми у вигляді діалогу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити