Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ (10 ГОД)

Урок 25. Узагальнено-особове речення.

Мета: поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про узагальнено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати узагальнено-особові речення, відрізняти їх від означено-особових і неозначено-особових; формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення; розвивати естетичні смаки; виховувати любов та повагу до українського фольклору.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Проблемне питання.

— Чи є спільні риси в означено-особових та неозначено-особових речень?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Ситуативне завдання.

Перепишіть речення. Визначте граматичні основи. З'ясуйте граматичні форми головних членів речення. Чи можна вважати речення означено-особовими? У чому полягає відмінність між цими конструкціями?

Посієш вчасно, збереш рясно. Удосвіта встанеш — більше діла зробиш. Не всякому слуху вір. Вище себе не скочиш. Не розхитуй човна, бо вивернешся. Чесне діло роби сміло. (Нар. творч.)

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 704-105).

ü Гра «Хто більше?».

Запис прислів'їв та приказок про осінню й зимову пори року (вправа 160).

ü Виписування речень відповідно до запропонованої послідовності (вправа 162).

ü Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису» (с. 106).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Комунікативний практикум.

Складання діалогів за одним із прислів’їв (вправа 163).

ü Тренувальна вправа.

Доберіть синтаксичні синоніми — односкладні речення до кожного з двоскладних. Визначте стиль речень. Підкресліть граматичні центри утворених речень. Чим виражений головний член?

Хоч і кров ми проливали, зате волю дістали. Якщо ти влітку працюєш, то взимку ти не голодуєш. Ти не спіши язиком, поспішай ділом. Того, що написали, ти не вирубаєш сокирою. Ти за рідний край життя віддай.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Творче завдання.

Складіть диктант, у якому всі речення (4-5) були б узагальнено-особовими.

Варіант І — «Божі заповіді».

Варіант II — «Прислів’я та приказки».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 16, виконати вправу 165.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Складаючи диктант, я зрозумів (зрозуміла), що...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити