Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ (10 ГОД)

Урок 27. Безособове речення.

Мета: поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про безособове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати, трансформувати й конструювати безособові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження; формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення; виховувати вміння бачити прекрасне в природі й житті людей.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його стильової приналежності, визначення теми та добір заголовка тексту (вправа 168).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проблемне питання.

— Яке з двох речень буде безособовим?

На сизих луках скошено траву. На сизих луках скошена трава.

— Чи легко було це визначити? Яких знань вам бракує?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 111).

ü Трансформація односкладних безособових речень у двоскладні особові, морфологічний розбір виділеного слова (вправа 169).

ü Мовознавче дослідження.

Розкажіть про способи вираження присудка в безособових реченнях.

ü Опрацювання схеми «Безособове речення» (с.113).

ü Лінгвістичне конструювання.

1. Складіть безособові речення, у яких головними членами речення виступали б подані слова. Зробіть повний синтаксичний розбір одного зі складених речень (за вибором).

Сутеніло, смеркло, темно, стихло, заспокоїлось, принишкло.

2. Трансформуйте односкладні безособові речення на двоскладні особові. Визначте граматичні основи.

Поля засіяно вчасно. Пахло смолою і хлібом життя. (Я. Дорошенко) Сумним вікам немає вороття. (О. Донченко) Мені й не весело було й на нашій славній Україні. (Г. Шевченко) У повітрі пахло свіжим ранком. (М. Допето) Як важко перші кроки йти. (А. Малишко) Стало холодно.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Комунікативний практикум.

Складання діалогу за темою «У незнайомому місті» з використанням односкладних речень із головним членом, вираженим неозначеною формою дієслова (вправа 176).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 17, виконати вправу 177 або написати твір-мініатюру «Осінь у рідному краї», використовуючи безособові речення.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— На цьому уроці я навчився (навчилася)...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити