Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ (10 ГОД)

Урок 28. Односкладне речення з головним членом у формі підмета (називне).

Мета: дати учням поняття про навивні речення, пояснити, на яку дію вказує головний член називного речення та способи вираження присудка в називних реченнях; формувати в школярів уміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати повагу до точного й образного слова; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, виховувати загальнолюдські цінності.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з поетичним текстом.

Виразно прочитайте поезію. Спишіть речення, відновіть пропущені букви, поясніть їхню вимову та написання. Виділіть речення з головним членом-підметом. Яку стилістичну роль виконують речення такого типу? Як вони називаються?

...Остан..є сонячне промін..я

Над сизим присм..рком лісів.

І срібна тиша. Безгомін..я.

Лиш теплі сплески голосів.

Та ще — с..ниць ледь чутний щебет

У шерхкій кущавині.

За що оця безмірна щедрість

Простому смертному — мені?

Цей одсвіт місячн..ої річки,

Цих зір незаймана краса,

Мит..єва й водночас довічна

І чиста, як твоя сльоза?

...І враз над смерком, над л..маном

Зірниця зблисла вдал..ні,

Мов не розгадан..а, оманна,

Таємна відповідь мені.

(А. Перерва)

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Запитання учням.

— Яку стилістичну роль виконують односкладні речення з головним членом у формі підмета?

— Що ви очікуєте від уроку?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Завдання учням.

Ознайомлювальне читання й переказ тексту. Виписування з тексту односкладних речень: а) з головним членом у формі присудка, б) з головним членом у формі підмета, з'ясування значення односкладних речень в тексті (вправа 178).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 717).

ü Мовознавче дослідження.

Аналіз таблиці та підготовка повідомлення на лінгвістичну тему (вправа 181).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Граматичний практикум.

Виписування з тексту називних речень, визначення способу вираження головного члена, визначення орфограм (вправа 182).

ü Комунікативний практикум.

Складання діалогів на тему «Роль пісні в житті сучасної молоді» (вправа 183).

ü Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису» (с. 120).

ü Творче завдання.

Поширте називні речення означеннями. Чи можна поширити їх обставинами? Чому? Уведіть утворені поширені називні речення до самостійно складеного тексту на тему «Зимовий ранок».

Ранок. Вікно. Промені. Вулиці. Морозець.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 18, виконати вправу 187.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— На цьому уроці я навчився (навчилася)...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити