Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО (3 ГОД)

Урок 3. Морфологія. Основні правила правопису.

Мета: повторити, поглибити знання учнів про частини мови; актуалізувати знання учнів про основні орфограми, вивчені в попередніх класах; розвивати мовне чуття; удосконалювати вміння знаходити й виправляти помилки на вивчені правила; виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: повторення вивченого.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Який розділ науки про мову вивчає частини мови?

— Скільки частин мови є в українській мові?

— Які з них є самостійними (повнозначними)?

— Які частини мови є службовими? Назвіть їхні службові функції.

— Який розділ науки про мову вивчає правильне написання слів?

— Як дослівно перекладається грецьке слово орфографія?

— Визначити орфограми в словах осінній, м’ята, переливається. Що таке орфограма?

— Що таке орфографічне правило?

ü Завдання учням.

Повторення, узагальнення та систематизація знань. Складання схеми «Частини мови» (вправа 18).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проблемне завдання.

Визначте правильну форму. Які правила треба застосувати для вибору правильної форми слова?

І варіант: полють чи полять; стелють чи стелять; клеють чи клеять.

II варіант: столу — стола; двору — двора; варіанта — варіанту.

ü Завдання можна роздрукувати з електронного додатки.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Пунктуаційний практикум.

Списування тексту, постановка слів у дужках у потрібній формі. Синтаксичний розбір останнього речення (вправа 20).

ü Орфографічний практикум.

Повторення правопису закінчення -а(я) та -у(ю) у власних назвах іменників чоловічого роду II відміни (вправа 21).

ü Морфологічний практикум.

Повторення відомостей про розряди числівників за значенням та їхній правопис; відмінювання числівників (вправа 24).

ü Орфографічний практикум.

Вставте пропущені букви. Виділіть у словах орфограми.

Рождаєт..ся м..лодія осін..я і м’яко на пл..че кладе кр..ло. (Б. Олійник) Сипл..т..ся, ос..па..т..ся листя, горбляться б..рези, плаче і посміха..т..ся крізь сл..о- зи осінь. (М. Стельмах) Є щастя в кожній боро..ьбі, коли м..та бл..зька, ясна. (Я. Воронько)

ü Робота в групах.

Опис картини за ілюстрацією (вправа 25).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу 28.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— За яким принципом частини мови поділяють на самостійні та службові?

— Що лежить в основі поділу самостійних частин мови на змінні й незмінні?

— Які ви знаєте форми дієслова? Схарактеризуйте їх, назвавши граматичні ознаки.

— Які особливості має прислівник як самостійна частина мови? Проілюструйте прикладами.

— Розкажіть про місце вигуку серед частин мови.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити