Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ (10 ГОД)

Урок 31. Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні.

Мета: поглибити знання учнів про повні й неповні речення, сформувати вміння й навички виділяти неповні речення з-поміж повних речень, розвивати вміння користуватися цими видами синтаксичних одиниць в усному й писемному мовленні, удосконалити навички вживання тире в неповних реченнях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати культуру мовлення восьмикласників.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Вивчальне читання тексту, визначення його теми, головної думки та стильової приналежності (вправа 191).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проблемне завдання.

Прочитайте частини складного речення. Створіть складні речення з поданих конструкцій.

Дурний хвастається подругою.

А розумний матір’ю.

Лагідні слова роблять приятелів.

А грубі завзятих ворогів.

Не одяг красить людину.

А добрі діла.

Одна головешка в печі гасне.

А дві в полі горять.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 127).

ü Виразне читання смішинки, визначення прикметних рис українців (вправа 192).

ü Читання та обговорення діалогу; заміна неповних речень повними і навпаки (вправа 193).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 128).

ü Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису» (с. 129).

ü Граматичний практикум.

Відновіть пропущені букви та розділові знаки. Поясніть вживання тире. Визначте пропущені члени речення. Зробіть синтаксичний аналіз останнього речення. Поясніть лексичне значення слів пересит і нудьга. Доберіть до них синоніми.

По сей бік верби журят.хя по той бік оч..рет. (М. Філянський) Знов сніги у Ки..ві сніги бе..донні. (В. Забаштанський) На білому снігу рожеві й сині смуги. Вгорі п..рлисті пер..ливи хмар. (М. Рильський) Надмір поро..жує пересит нудьгу нудьга ж душевну тугу. (Г. Сковорода) Увійшов гет..ман. За ним полковник. (Н. Рибак)

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬТА НАВИЧОК

ü Редагування тексту.

Відредагуйте діалог, надайте йому властивих розмовному стилю невимушеності й лаконізму, використайте неповні речення.

Ми зупинилися од несподіванки. Капітан перестав говорити. Старий лейтенант махнув нам рукою.

— Звідки ви ідете? — запитав лейтенант різко.

— Ми їдемо із станції,— відповів я.

— Ви втекли з поїзда?

— Поїзд розбомбили вчора.

— А чого ви тут шляєтесь?

— Ми ідемо додому в село.

— А де знаходиться ваше село?

— Наше село називається Кущівка,— озвався Сашко і показав рукою на північний захід,— Це туди...

Завдання можна роздрукуванні з електронного додатка.

ü Комунікативний практикум.

Запис уявної розмови з Г. Сковородою у вигляді діалогу (вправа 199).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал § 19, виконати вправу 201.

2. З художньої літератури або фольклору добрати по три приклади контекстуальних, ситуативних та еліптичних неповних речень.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Завдання учням.

Заповніть таблицю.

ЗНАЮ

УМІЮ

ТРЕБА ПОПРАЦЮВАТИ

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити