Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (8 ГОД)

Урок 33. Однорідні члени речення.

Мета: поглибити знання про однорідні члени речення; сформувати вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їхній вид, аналізувати зв’язок між ними, а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами; сприяти естетичному розвиткові особистості, виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Вивчальне читання тексту, визначення його теми, головної думки та стильової приналежності; доповнення висловлювання власними міркуваннями про психологію як науку (вправа 203).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Прочитайте уривок із поезії Лесі Українки. Визначте ролі однорідних членів речення. З'ясуйте, яке смислове, синтаксичне та стилістичне навантаження вони несуть.

І вам згадається садок, високий ґанок,

Летючі зорі, тиха літня ніч,

Розмови наші, співи й наостанок

Уривчаста, палка, завзята річ.

Не жаль мені, що се вам нагадає

Запеклої ненависті порив.

Що ж! тільки той ненависті не знає,

Хто цілий вік нікого не любив!..

Лагідність голубина, погляд ясний,

Патриція спокій — не личить вам.

Що вдіє раб принижений, нещасний,

Як буде проповідь читать своїм панам?

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Мовознавче дослідження.

Складання висловлювання про однорідні члени речення в науковому стилі (вправа 204).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 135).

ü Робота з текстом.

Читання тексту мовчки, запис по пам'яті ключових слів, словосполучень, переказ тексту з використанням малюнка (вправа 206).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Практична робота.

Випишіть однорідні члени речення в три стовпчики залежно від того, якими сполучниками вони з'єднані: 1) одиничними; 2) повторюваними; 3) парними. Складіть по одному реченню, у яких би однорідні члени були поєднані одиничним, повторюваним і парним сполучниками.

Ні сосна, ні дуб; радість і смуток; не тільки піт, а й кров; сонце й небо; і зверху, і знизу; або пан, або пропав; хоч повалить, та не зігне; мука, а не подорож; якщо не корова, то віл; і порада, й розрада; не лише тепер, а й завжди; як не ведмідь, то вовк; синє або голубе; як старі, так і діти; кропива та полин; не тільки сміх, а й сором; то свистить, то виє.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Редагування тексту.

Виправте помилки. Що в будові речень створює комічний ефект або робить їх незрозумілими? Яких правил слід дотримуватися, будуючи речення з однорідними членами?

Харків’яни й робітники вийшли на впорядкування міста. Мені подобаються пригодницькі кінофільми і слухати класичну музику. На городі влітку ростуть гарбузи, кавуни, буряки, овочі, картопля, морква, горох. Хвилюється море і мати за своїх дітей. Народ не тільки творить матеріальні цінності, а й скарби культури. На півдні вже достигають солодкі апельсини й лимони.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 20, виписати з художньої літератури 4-5 речень з однорідними членами.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Гра «Ти — мені, я — тобі».

Сформулюйте запитання за темою уроку.

(Кожна команда готує питання для іншої.)

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Сьогодні на уроці я...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити