Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (8 ГОД)

Урок 35. Однорідні й неоднорідні означення.

Мета: дати учням поняття про однорідні й неоднорідні означення; формувати вміння розрізняти їх у реченнях, доцільно використовувати у власному мовленні, правильно виділяти їх на письмі, виразно читати речення з однорідними й неоднорідними членами; розвивати спостережливість, кмітливість, образне й логічне мислення, творчу уяву; формувати пізнавальну, комунікативну, творчу, соціальну компетентності; виховувати почуття прекрасного, любов до природи.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Вивчальне читання тексту, визначення його теми, головної думки та стильової приналежності; усний переказ тексту. Віднайдення речень з однорідними членами, характеристика однорідних членів (визначення, до якого слова в реченні їх можна віднести, що означають, на які питання відповідають) (вправа 214).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проблемні запитання.

— Чи є однорідними, на вашу думку, означення короткий осінній (день), свою жовтогарячу (голову)? А темне, всипане зорями (шатро)? Аргументуйте свою думку.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 142).

ü Стилістично-морфологічний практикум.

Виразне читання тексту, визначення його стилю; виписування прислівників та їх морфологічний розбір (вправа 216).

ü Робота в парах.

Виразне читання речень уголос із відповідною інтонацією, коментування постановки пропущених розділових знаків, синтаксичний розбір речення (вправа 217).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Робота з ілюстрацією.

Складання міні-висловлювання за репродукцією з використанням однорідних і неоднорідних означень (вправа 219).

ü Комунікативний практикум.

Розігрування діалогів з теми «Готуємося до подорожі» з використанням однорідних і неоднорідних означень (вправа 224).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 21, виконати вправу 225.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Що нового ви дізналися на уроці?

— Чим збагатилися? З якими труднощами зустрілися?

— Чи задоволені результатами роботи?

— Що не вдалося? Чому?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити