Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (8 ГОД)

Урок 39. Розвиток мовлення. Контрольний твір-опис пам'ятки культури.

Мета: засвоїти й закріпити знання та вміння учнів щодо переказу твору-опису пам’ятки культури, формувати вміння й навички складати тексти, володіти системою добору відповідних мовних засобів; розташовувати їх у певній послідовності; розвивати спостережливість та увагу, уміння висловлювати свої враження усно та письмово; виховувати спостережливість.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: контроль та корекція знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Які типи мовлення, як правило, поєднуються в текстах художнього стилю?

— Чим відрізняється художній опис від публіцистичного? Художній опис від наукового?

— Які художні засоби й деталі допомагають авторові передати власні враження від зображеного?

— Який основний тин мовлення ви оберете для твору?

— Який тип мовлення буде допоміжним?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

Сьогодні на уроці ви напишете контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії і культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

— Які завдання та мету ви перед собою ставите?

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Підготовка до твору-опису собору (церкви), яка знаходиться у вашому місті, селі.

ü Бесіда.

— Які почуття й настрої викликає у вас пам’ятка?

— Що дивує й захоплює під час її споглядання?

— Доберіть влучний заголовок, який виражав би основну думку твору.

ü Складання плану.

Самостійне складання складного плану висловлювання.

ü Написання твору-опису пам'ятки культури в чернетці.

ü Редагування текстів.

ü Написання твору-опису пам'ятки культури.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити особливості публіцистичного стилю.

2. Дібрати текст художнього стилю з описом пам'ятки історії і культури, скласти до нього план, стисло переказувати за планом.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Чи досягай мети, яку ставили перед собою?

— Чи виконали завдання цього уроку?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити