Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ) (7 ГОД)

Урок 41. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені.

Мета: повторити й поглибити знання учнів про звертання; ознайомити школярів з непоширеними й поширеними звертаннями; формувати вміння розставляти розділові знаки в реченнях зі звертаннями, складати речення зі звертаннями; розвивати мовлення, мислення, пам’ять; виховувати ввічливість, шанобливе ставлення до людей; сприяти соціалізації учнів у громадянське суспільство.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірна домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення стильової приналежності, визначення теми та добір заголовка (вправа 237). Усний переказ тексту із заміною діалогічного мовлення монологічним.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

Однією з ознак вихованості споконвіку вважають уміння дотримуватися норм етикету. Мовний етикет має неабияке значення.

ü Виразне читання.

(Учитель читає поезію Д. Білоуса «У спілкуванні людям личить те, що народ від серця зичить».)

ü Запитання учням.

— Що ж таке етикет?

ü Слово вчителя з елементами бесіди (продовження).

Слово «етикет» походить із французької мови й означає «ярлик», «етикетка», а з XVII століття — «церемоніал». У сучасній українській мові це слово має таке значення: усталені норми поведінки й правила ввічливості у якому-не- будь товаристві.

— Які ви знаєте правила етикету?

— Що таке мовний етикет?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с.162).

ü Комунікативний практикум.

Складання діалогу-враження від уявного відвідування концерту кобзаря (вправа 238).

ü Опрацювання рубрики «Культура мовлення».

Заміна звертань синонімічними (вправа 239).

ü Мовознавче дослідження.

Виразне читання народної колисанки, з'ясування особливостей мовного етикету українців, визначення ролі інтонації в реченні зі звертанням (вправа 240).

ü Виразне читання вірша Дмитра Білоуса.

Бесіда за змістом, з'ясування ролі звертання в житті людини (вправа 243).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Гра «Хто більше?».

Добір максимальної кількості слів-звертань до матері (вправа 245).

ü Комунікативний практикум.

Складання привітання жінок із Днем матері з використанням звертань різних видів (вправа 246).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 23, виконати вправу 249.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Завдання учням.

Складіть сенкан. Ключові слова: звертання, ввічливість, привітання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити