Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ) (7 ГОД)

Урок 43. Розвиток мовлення. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості публіцистичного стилю мовлення; удосконалювати вміння й навички стисло усно переказувати прослуханий текст публіцистичного стилю за самостійно складеним планом; учити висловлювати власне ставлення до подій, героїв, їхніх учинків; розвивати критичне мислення, пам'ять; виховувати в школярів найкращі моральні якості.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми, головної думки та стильової приналежності (вправа 260).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Бесіда.

— Що означає стисло переказати текст?

— Які вміння необхідні для цього?

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Опрацювання таблиці «Особливості публіцистичного стилю мовлення» (с.176).

ü Граматичний практикум.

Вивчальне читання тексту, добір заголовка, який би розкривав тему висловлювання, виділення в тексті вставних слів (вправа 261).

ü Опрацювання пам'ятки «Етапи створення стислого переказу» (с. 177).

ü Складання плану переказу й усний переказ тексту (вправа 261).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу 262.

ü Взаємооцінювання (самооцінювання) переказу за орієнтовним планом (контрольним листом).

Контрольний лист

— Чи підпорядковується висловлювання темі та основній думці, комунікативному завданню?

— Чи дотримано композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму?

— Оцініть текст з погляду його змісту, форми, задуму й мовного оформлення.

Лист можна роздрукувати з електронного додатка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити