Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ) (7 ГОД)

Урок 44. Вставні словосполучення й речення.

Мета: поглибити знання учнів про вставні слова, словосполучення й речення; про їхні види за значенням; сформувати вміння відрізняти вставні слова й словосполучення від співзвучних членів речення; удосконалювати навички правильно використовувати вставні слова, словосполучення й речення як в усному, так і в писемному мовленні; учити правильно розставляти розділові знаки при вставних конструкціях; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати повагу до видатних людей — представників української культури.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми, головної думки та стильової приналежності (вправа 263).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Порівняльна робота.

Порівняйте два висловлювання. Визначте подібне та відмінне.

За вікном шуміло, вирувало залите сонцем місто. Це було видно з гори.

За вікном — згори було видно — шуміло, вирувало залите сонцем місто. (С. Скляренко)

— Яку стилістичну роль виконує конструкція, ужита у другому випадку? Як би ви її назвали?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 179).

ü Редагування.

Повний синтаксичний розбір одного з відредагованих речень з використанням плану характеристики вставних слів (словосполучень, речень) (вправа 267).

ü Граматичний практикум.

Визначте вставні та вставлені речення, поясніть розділові знаки при них. Випишіть речення зі вставленими конструкціями.

Якась гостра цікавість притягала її увагу до тої людини, яка, їй здавалось, навіть диха сьогодні інакше, ніж завжди. (М. Коцюбинський) На валах — здавалося, що то мушкетні постріли,— тріскався закутий у кригу гострокіл. (Я. Качура) Міщанська дітвора — чи то їй зважати на якісь гам заборони — висипала вранці проти сонця, як завжди, на ковзанку. (Я. Качура) Здумайте: шумить, гримить столиця (Гоголь щось подібне говорив), а над осінь прилітає птиця із північних сивих чагарів. (М. Рильський)

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Комунікативний практикум.

Складання діалогів у науковому стилі (8-10 реплік) про роль у мовленні вставних і вставлених конструкцій (вправа 268).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал § 25, виконати вправу 271.

2. Скласти розповідь «Мій вихідний день», використовуючи вставні конструкції.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Визначення кращого учня на уроці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити