Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ) (7 ГОД)

Урок 45. Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях.

Мета: узагальнити й систематизувати основні відомості про речення зі звертаннями та вставними словами, сформувати цілісну систему особистісних знань з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал; удосконалити пунктуаційні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв'язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати; розвивати вміння редагувати речення, конструювати синтаксичні конструкції зі звертаннями та вставними словами; розвивати спостережливість, уважність, кмітливість; виховувати почуття прекрасного, повагу до видатних постатей української культури.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: узагальнення та систематизація вивченого.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Прочитайте текст ознайомлювальним способом. Визначте його стильову приналежність.

Мова — скарбниця духовності народу Мово рідна! Ти, як море, безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця-краю.

Красо моя! В тобі мудрість віків і пам’ять тисячоліть, зойк матерів у годину лиху і непереможний гук лицарів твоїх у днину побідну, пісня серця дівочого в коханні своїм і крик новонародженого. В тобі, мово, неосяжна душа народу: його мудрість і щедрість, радощі й печалі, його труд, і піт, і кров, і сміх, і безсмертя його.

Скарбе мій єдиний, з гобою я найбагатший і найдужчий в світі, а без тебе — перекотиполе, що його вітер несе у сіру безвість, у млу небуття.

Твердине моя, і захисток, і гордість, і розрада в години смутку! Люблю тебе і в гніві, коли ти клекочеш, як вулкан, і гримиш громами на ворогів. Люблю і твою ніжність, коли ти одним-однісіньким словом зігріваєш, мов сонце.

Світлоносна! Ти є Правда, Добро і Краса народу нашого. Тож такою і будь вічно, мово рідна!

(За С. Плачиндою)

Текст можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Лінгвістичне спостереження.

Визначення, які вставні слова та звертання використано в тексті, пояснення вживання розділових знаків при них (вправа 272).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

На цьому уроці ми узагальнимо й систематизуємо ваші знання про речення зі звертаннями, вставними та вставленими конструкціями. Сьогодні ми говоритимемо про видатних представників української культури, про рідну Батьківщину.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 183).

ü Комунікативне завдання.

Вивчальне читання тексту, визначення теми, головної думки та стильової приналежності. Виконання комунікативного завдання (вправа 273).

ü Мовознавче дослідження.

Трансформація перших чотирьох речень, зміна місця звертання в них (вправа 276).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Комунікативний практикум.

Опис мальовничого куточка природи рідного краю (у формі діалогу з використанням звертань та вставних слів) (вправа 279).

ü Виконання завдань на повторення та узагальнення матеріалу (с. 187).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 26, виконати вправу 280.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Заповнення картки.

Картка самооціновання роботи на уроці

ТВЕРДЖЕННЯ

ТАК (+)

НІ (-)

Я повторив(ла) раніше вивчений матеріал.

Я висловив(ла) нові ідеї.

Я плідно попрацював(ла) на уроці.

Я можу скласти узагальнювальну розповідь із наведенням прикладів.

Мої очікування від вивчення теми виправдалися.Картку можна роздрукувати з електронного додатка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити