Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (18 ГОД)

Урок 48. Поняття про відокремлення.

Мета: сформувати в учнів поняття про відокремлення; ознайомити школярів з видами відокремлених членів речення; розвивати вміння знаходити відокремлені члени в ускладнених реченнях, аналізувати їх, конструювати відповідно до комунікативного завдання; виховувати повагу до святинь національної духовної культури.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Яку роль виконують головні та другорядні члени речення?

— Що таке дієприслівниковий зворот? Яка його роль у реченні?

— Що таке дієприкметниковий зворот?

— Як виділяються дієприкметникові та дієприслівникові звороти в реченні? Наведіть власні зразки речень із зазначеними зворотами.

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми та головної думки, добір заголовка (вправа 281).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Порівняльна робота.

Порівняйте подані парами висловлювання. Визначте 8 них подібне і відмінне.

1. Луги струсили срібну росу, розляглись співами своїх соловейків, голосним куванням сивих зозуль.

2. Нарешті закружляв лапатий і сріблястий сніг.

1. Луги, струшуючи срібну росу, розляглися співами своїх соловейків, голосним куванням сивих зозуль. (Панас Мирний)

2. Сніг закружляв, лапатий і сріблястий. (Панас Мирний)

3. Тут, де панує степова тиша, казка 3. Тут, серед степової тиші, казка сама проситься в слова. Сама проситься в слова. (І. Цюпа)

— Над чим будемо працювати на уроці? Які завдання ви ставите перед собою?

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 190-191 ).

ü Мовознавче дослідження.

Виразне читання речень, спостереження над інтонацією, побудова схем речень (вправа 282).

ü Робота з поетичним текстом.

Виразне читання уривків з поезій Яра Славутича, визначення відокремлених членів і з'ясування способів їхнього вираження (вправа 283).

ü Опрацювання таблиці (с. 193).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬТА НАВИЧОК

ü Синтаксичний практикум.

Поширте подані речення уточнювальними або відокремленими членами, поясніть розділові знаки.

Сьогодні він був зосереджений. Чути переплеск весла. Сонце сховалось за лісом. Стояла надзвичайно приємна й тиха весна. Відбудеться зустріч з письменником. Ми читали вірші.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Комунікативний практикум.

Складіть невеликий твір-роздум з уживанням речень із відокремленими членами речення в публіцистичному стилі на одну з тем.

«Мій (мої) улюблений(ні) вид(и) мистецтва».

«Митцю не треба нагород, його судьба нагородила». (Л. Костенко)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 27, виконати вправу 287.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Над якою темою ви працювали?

— Які задачі ставили перед собою?

— Чи потрібні будуть вам отримані знання в реальному житті?

— Як ви оцінюєте власні успіхи на уроці?
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити