Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (4ГОД)

Урок 5. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

Мета: ознайомити учнів з предметом вивчення синтаксису та пунктуації, поглибити знання про такі синтаксичні одиниці, як словосполучення і речення; формувати вміння визначати змістовий і граматичний зв'язок між словами в словосполученні, розрізняти іменні, дієслівні та прислівникові словосполучення, непоширені й поширені словосполучення, розвивати логічне мислення, спостережливість, пам'ять; виховувати повагу до кращих синів України, почуття національної гордості.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Аналіз словосполучень.

Визначення теми й мети тексту, продовження переліку першорядних постатей українського народу; виписування словосполучень з тексту, визначення головного та залежного слів (вправа 31).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Бесіда.

— Як правильно сказати: пробачте мені (кому?) чи пробачте мене (кого?); опанувати науку (що?) чи опанувати наукою (чим?).

— Чому у вас виникають труднощі та різні думки?

ü Слово вчителя.

Щоб знайти відповіді на ці та інші запитання, ми будемо вивчати тему «Словосполучення». Розглянемо лексичні та синтаксичні словосполучення, види підрядного зв’язку між словосполученнями, складні випадки керування, особливості перекладу тощо.

ü Мовознавче дослідження.

Опрацювання схеми «Види словосполучень» та складання зв'язного висловлювання про види словосполучень за способом вираження головного слова (вправа 32).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 26-27).

ü Робота в парах.

Запис простих та складних словосполучень, визначення зв’язку між словами в словосполученні (вправа 34).

ü Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису» (с. 27).

ü Лексична робота.

Визначення сполучень слів, що не є словосполученнями; розмежування лексичних та фразеологічних словосполучень (вправа 35).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Завдання на узагальнення та систематизацію знань.

Рубрика «Подумайте та дайте відповіді» (с.28).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити теоретичний матеріал § 4, виконати вправу 36.

2. Підготувати запитання для однокласника з вивченої на уроці теми. Увести їх у самостійно складений діалог.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Гра «Хто швидше?».

Сформуйте словосполучення з поданого речення (9).

Ми — молоді господарі землі, яка по-материнськи нас зростила, і піднесла до сонця на крилі, і жар любові в серце заронила. (О. Бойченко)

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Бесіда.

— Що нового про словосполучення ви дізналися у 8 класі?

— Які сполучення слів не є словосполученнями?

— Чим відрізняються лексичні словосполучення від фразеологічних?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити