Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (18 ГОД)

Урок 50. Відокремлені й невідокремлені означення, способи їхнього вираження.

Мета: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення, ознайомити школярів з основними способами морфологічного вираження відокремлених означень, їхнім місцем у реченні відповідно до означуваного слова; сформувати вміння знаходити в тексті відокремлені й невідокремлені означення, аналізувати їх; розвивати вміння трансформувати речення з відокремленими означеннями на речення з невідокремленими означеннями; виховувати любов до рідного краю, почуття прекрасного.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Чому означення в реченні можуть бути відокремленими?

— Чим виражаються відокремлені означення? Наведіть приклади.

— За яких умов можливе відокремлення означень? Аргументуйте прикладами.

ü Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису» (с. 199-200).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Визначте умови відокремлення узгодженого означення.

Стоптана копитами коней дорога проходила ліворуч. Дорога, стоптана копитами коней, проходила ліворуч. Стоптана копитами коней, ліворуч проходила дорога. Дорога стоптана копитами коней, вона проходила ліворуч.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Трансформація речень (вправа 293).

ü Складання речень з поданими висловами (вправа 294).

ü Граматичний практикум (вправа 295).

ü Робота з поетичним текстом.

Виразне читання уривків з поеми Олександра Олеся «Княжа Україна». Визначення засобів авторського змальовування історичних подій в Україні. Характеристика відокремлених означень за планом на с.202 (вправа 297).

ü Тренувальна вправа.

Складіть речення, використавши подані слова й словосполучення в ролі відокремлених узгоджених та неузгоджених означень.

Ясний від сонця. Засмагла від роботи. Суворий і красивий. Вітром збите. Буйна і радісна. Вся в цвіту.

Завданім можна роздрукувати з електронного додатка.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Редагування.

Виправте помилки.

Михайлик весело і завзято котив по зеленій траві величезний гарбуз, переповнений радістю. Увечері мандрівники вийшли на наш вогонь, втомлені від виснажливого походу по гірських стежках. Усі лісові мешканці поспішали до джерела, спраглого від пекучого літнього сонця.

Завданім можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Комунікативний практикум.

Складання й розігрування діалогів за поданими ситуаціями (вправа 299).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 28, виконати вправу 300.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Відокремлені означення — це...

— Невідокремлені і означення — це...

— Умови відокремлених узгоджених означень такі: ...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити