Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (18 ГОД)

Урок 51. Розвиток мовлення. Конспектування прочитаного тексту.

Мета: сформувати в учнів поняття про конспект як один із видів самостійної роботи з літературою; ознайомити школярів з його видами, алгоритмом роботи над складанням конспекту науково-навчального тексту; розвивати вміння критично осмислювати прочитане, виділяти в ньому головне, розподіляти висловлювання на логіко-смислові частини, складати план, використовувати різні способи конспектування тощо.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Які види мовленнєвої діяльності вам відомі?

— Які причини спонукають людей до читання?

— Чи можна сказати, що підвищення загальної культури людей, їхня освіта, поглиблення й розширення знань пов’язана і насамперед із читанням? Чому?

— Як потрібно читати, щоб читання принесло користь?

— Які записи роблять у процесі читання з метою кращого засвоєння й запам’ятання сприйнятого?

— Що таке конспект?

— Чи часто доводиться вам складати конспекти?

— Як ви це робили?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Що ви очікуєте від уроку?

— Які завдання перед собою ставите?

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Стилістична робота.

Вивчальне читання тексту, визначення його стильової приналежності, складання тез, добір заголовка, складання плану прочитаного (вправа 301).

ü Вивчальне читання тексту (вправа 302).

ü Опрацювання правил оформлення конспекту (с. 206).

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми, головної думки та стильової приналежності. Виділення мікротем, складання тезового плану (вправа 303).

ü Опрацювання пам'ятки «Як конспектувати текст».

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити теоретичний матеріал на с.206, 208, виконати вправу 304.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Чи справдилися ваші очікування від уроку?

— Які завдання уроку ви виконали, а над чим ще слід попрацювати?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити