Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (18 ГОД)

Урок 54. Відокремлені обставини.

Мета: поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити школярів з основними способами морфологічного вираження відокремлених обставин, їхнім місцем у реченні; формувати вміння знаходити в тексті відокремлені обставини, аналізувати їх правильно; розвивати вміння трансформувати речення з однорідними членами на речення з відокремленою обставиною, правильно будувати речення з відокремленою обставиною; виховувати любов до людини, толерантність.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Що називаємо дієприслівником?

— Що таке дієприслівниковий зворот?

— Які розділові знаки ставляться при одиничних дієприслівниках та дієприслівникових зворотах?

ü Граматичний практикум.

Виразне читання тексту вголос, визначення його теми, головної думки та стилю мовлення. Синтаксичний розбір виділеного речення (вправа 316).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Визначте правильність вживання розділових знаків у реченнях.

Дикі гуси зчиняють таке верескливе ґелґотання, що почувши його, надовго не можеш витіснити із серця смутку. (З календаря) Василько пірнув по шию, і відчувши під собою холодну глибочінь, усім тілом повернувся до берега. (Г. Тютюнник) Та спати, сидячи, було незручно, він хутко прокинувся. (Я. Дмитерко) Діти садили, не покладаючи рук. Збирає на луках трави, в’ялить їх, перекладає мохом, як тоді, у партизанах. (В. Земляк)

— Яких знань вам ще бракує для того, щоб науково аргументувати свою відповідь?

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Мовознавче дослідження.

Робота з таблицею «Способи вираження відокремлених обставин» (с.218).

ü Робота з поетичним текстом.

Виразне читання уривків з поезій Івана Драча, віднайдення відокремлених обставин (вправа 318).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 219-220).

ü Синтаксичний розбір речення (вправа 219).

ü Робота з текстом.

Прослуховування уривку з тексту, розгляд репродукції картини Володимира Костецького «Повернення». Визначення теми й основної думки тексту, добір заголовка. Повторне читання тексту без відокремлених членів, дослідження того, як змінився його зміст та емоційне забарвлення від такої перебудови. Висновок про стилістичну роль відокремлених членів речення (вправа 320).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Тренувальна вправа.

Доберіть із дужок потрібні вислови.

Поїзд, (згідно з розкладом, згідно розкладові), прибув до Києва (о шостій годині, в шість годин) ранку. (Незважаючи, не дивлячись) на втому, ми відразу поїхали в музей під відкритим небом. (Завдяки, дякуючи) зусиллям працівників музею, тут зібрано найцінніші експонати з усієї України. Екскурсовод закінчив свою розповідь, (дякуючи, завдяки) слухачам за уважність.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Гра «Хто більше?».

Складання речень з відокремленими обставинами, що приєднуються сполучниками незважаючи на, наче, мовби, як, немовбито, буцім (вправа 323).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 30, виконати вправу 329.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Якими новими знаннями ви збагатилися?

— Де і як ви зможете ними скористатися?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити