Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (18 ГОД)

Урок 55. Розвиток мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему (усно).

Мета: виробити вміння систематизувати й узагальнювати вивчений матеріал, будувати розгорнуту відповідь на лінгвістичну тему; поглибити знання про особливості побудови усного повідомлення на тему про мову в науковому стилі, сформувати вміння й навички самостійно складати повідомлення на лінгвістичну тему, що вимагає зіставлення й узагальнення, систематизації теоретичного матеріалу; розвивати логічне мислення; виховувати повагу до видатних українців.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Синтаксичний практикум.

Порівняння речень у двох стовпчиках, усне повідомлення про роль звертань у мовленні на основі порівнянь авторських та змінених речень, характеристика способів вираження звертань (вправа 330).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

На сьогоднішньому уроці ми з вами удосконалимо вміння будувати розгорнуту відповідь на лінгвістичну тему.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Робота з текстом.

Прослуховування тексту у двох варіантах: 1) в оригіналі; 2) з пропущеними відокремленими членами речення та вставними словами. Доведення приналежності тексту до публіцистичного стилю, міркування про вплив на змісті стиль тексту речень, ускладнених однорідними та відокремленими членами і вставними словами (вправа 331).

ü Розповідь учителя з використанням схем.

Плануючи своє повідомлення (висловлювання) треба продумати (спланувати) наступне:

ü Мовознавче дослідження.

Читання тексту, відповіді на питання (вправа 332).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Комунікативний практикум.

Робота зі схемами на форзаці підручника. Побудова усного міркування на одну з лінгвістичних тем: «Що спільного в однорідних і відокремлених членах речення та чим вони різняться?»; «У чому виявляється багатство й різноманітність простих речень?» (вправа 333).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу 334.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Який із видів роботи на уроці вам найбільше сподобався?

— Що не вдалося осягнути?

— Наскільки ви впоралися з поставленим завданням?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити