Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (18 ГОД)

Урок 57. Розвиток мовлення. Тематичні виписки.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «тематичні виписки» і зразками оформлення виписок; формувати такі комунікативні вміння, як уміння читати, слухати, сприймати й робити виписки з почутого й прочитаного; розвивати культуру писемного мовлення, увагу, пам'ять, удосконалювати вміння вибирати головне, опускаючи другорядне й менш істотне; збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Бесіда.

— Які ви знаєте способи запису почутого й прочитаного, якими з них вам найчастіше доводиться користуватися?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

Уявіть ситуацію: ви прийшли в бібліотеку, щоб дібрати матеріал для виступу на семінарському занятті. Для цього вам потрібно дізнатись, яку інформацію можна взяти з книги і як це зробити швидко, із найменшою затратою зусиль. Пригадайте, як ви працюєте над засвоєнням змісту статті, розділу книги.

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Слово вчителя.

Тематичні виписки — перехідна ланка між складанням плану тексту та написанням тез наукової статті. План чітко й стисло фіксує викладене в тексті (слово «план» означає порядок, послідовність викладу будь-якого матеріалу).

ü Опрацювання пам'ятки «Як працювати над тематичними виписками».

Як працювати над тематичними виписками

1. Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.

2. Якщо із цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: «Там само». Коли ж цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться: «Там само» і вказується сторінка.

3. Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх із контексту.

4. Якщо під час цитування доводиться робити пропуски окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставляться три крапки (...).

5. Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за правилами пунктуації при прямій мові.

6. Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки й пишеться з малої букви.

7. На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий заголовок, тобто одним чи декількома словами передати основний зміст цитованого тексту.

Пам’ятку можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Робота в парах і групах із текстами, запропонованими вчителем.

Зробіть тематичні виписки з текстів.

Тексти можна роздрукувати з електронного додатка.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти тематичні виписки будь-якої статті з підручника.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Які існують види запису прочитаного і від чого залежить їх вибір?

— З якою метою робляться тематичні виписки?

— Який спосіб фіксації прочитаного передує складанню тез і конспекту?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити