Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (18 ГОД)

Урок 58. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами.

Мета: узагальнити й систематизувати знання про відокремлені члени речення; формувати вміння визначати їх у реченнях, розставляти розділові знаки в реченнях з відокремленими членами; виховувати повагу до видатних українців.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Інтонаційний практикум.

Читання тексту «ланцюжком», звертаючи увагу на особливості інтонації речень, виписування речень з відокремленими членами, з'ясування, які це члени речення й чим виражені (вправа 335).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Бесіда.

— Що сьогодні чекаєте від уроку?

— Який маєте настрій?

— З яким кольором асоціюєте свій настрій?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Мовознавче дослідження.

Опрацювання таблиці «Розділові знаки при відокремлених членах речення» (с. 231-232).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 232).

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, виписування речень з відокремленими членами, пояснення розділових знаків, морфологічний розбір виділених слів (вправа 337).

ü Граматичний практикум.

Прочитайте текст. Запишіть його зі вставленими розділовими знаками. Визначте номери речень, що відповідають поданим характеристикам:

А Речення, не ускладнені відокремленими членами.

Б Речення, ускладнені відокремленим означенням.

В Речення, ускладнені відокремленим додатком.

Г Речення, ускладнені відокремленою обставиною.

1. Першим українським книгам майже тисяча років! 2. До сьогодні їх дійшло небагато зокрема «Повість минулих літ» «Слово про Ігорів похід» «Слово про закон і благодать». 3. Давню історію нашого краю ми знаємо передусім завдяки «Повісті минулих літ» написаній літописцем Нестором. 4. Хто ж такий Нестор і що це за повість? 5. Нестор-літописець жив у другій половині XI — на початку XII століття. 6. Він присвятив своє життя релігійній справі будучи до кінця своїх днів ченцем Києво-Печерської лаври. 7. Але прославився монах передусім як автор найдавнішого літописного зібрання «Повість минулих літ», що проливає світло на нашу історію. 8. Адже пам’яток написаних майже тисячу років тому дуже мало. (За Д. Павленком)

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Трансформація речень.

Модулювання речення, щоб невідокремлені означення стали відокремленими й навпаки (вправа 340).

ü Комунікативний практикум.

Складання діалогу з теми «День матері в Україні» (вправа 346).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 31, виконати вправу 339.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Комунікативний практикум.

Побудування розповіді про особливості пунктуації в реченнях з відокремленими членами. Наведення прикладів (вправа 343).

ü Бесіда.

— Який колір домінував на уроці?

— Чи задоволені ви інформацією, яку отримали?

— Чи змінився ваш настрій протягом уроку?






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити