Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (4ГОД)

Урок 6. Види зв'язку слів у словосполученні.

Мета: поглибити знання учнів про словосполучення, навчити розрізняти види зв'язку в словосполученні, прості та складні словосполучення; розвивати вміння зіставляти, аналізувати мовні явища; виховувати любов та повагу до України, її сучасного та минулого.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Що називають словосполученням? Наведіть приклади.

— Які бувають словосполучення за вираженням головного слова? Наведіть приклади.

— Назвіть види словосполучень за будовою, ілюструючи прикладами.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Трансформуйте синтаксичні конструкції в словосполучення.

Стілець, у якого три ніжки; одяг, який одягають у свята; прийти, коли буде десята година.

— Чи всі словосполучення ви утворили відразу й без помилок?

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Мовознавче дослідження.

Опрацювання схеми «Види зв'язку слів у словосполученні» (вправа 37).

ü Гра «Хто більше?» (вправа 38).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 29).

ü Синтактичний практикум.

Побудова словосполучень способом керування, складання речень (усно), синтаксичний розбір словосполучень (вправа 42).

ü Складання висловлювання.

Складання монологічного висловлювання про словосполучення з використанням алгоритму синтаксичного розбору, ознайомлення з теоретичним матеріалом (вправа 43).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Опрацювання матеріалу на повторення та узагальнення (с. 33-34).

ü Самостійна робота.

1. Утворіть на основі поданих слів словосполучення способом прилягання; визначте граматичну форму залежного слова.

І варіант. Розповідати, виховувати.

II варіант. Працювати, стояти.

III варіант. Написати, учитися.

2. Виконайте повний аналіз словосполучень за схемою (с. 31).

I варіант. Я довго слухала розмову чарівну ясного місяця і лагідної зорі.

II варіант. Темне чоло побережного каменя хвилі коханій назустріч засяяло.

III варіант. А у тую неділеньку рано синє море чудово так грає.

(Із творів Лесі Українки)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал § 5, виконати вправу 44.

2. Утворити словосполучення зі зв'язком керування.

Сподіватися (успіх); стикатися (труднощі); спіткнутися (поріг); знемагати (спрага); чинити (кривда); ухилятися (робота); докоряти (брат); повідомляти (друг); ризикнути (життя); стосуватися (ми); пишатися (перемога); дошкуляти (він); поквитатися (насмішник); покладатися (хлопці).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Який зв’язок може бути між словами в словосполученні?

— Чим відрізняється граматичний зв’язок слів у словосполученні від зв’язку за змістом? Наведіть приклади.

— Які ви знаєте види зв’язку слів у словосполученні? Наведіть приклади.

— Визначте вид зв’язку слів у поданих словосполученнях: дуже швидко, повертатися додому, написаний дівчиною, відпочивати з батьками, материнська ласка, трьох друзів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити