Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (18 ГОД)

Урок 62. Відокремлені уточнювальні обставини.

Мета: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення, ознайомити школярів з уточнювальними членами речення, їх основними способами морфологічного вираження, видами та значенням; сформувати вміння знаходити в тексті відокремлені уточнювальні члени, аналізувати їх, розставляти відповідні розділові знаки; розвивати вміння правильно будувати речення з відокремленими уточнювальними членами; виховувати усвідомлення життя як найвищої цінності.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Яка роль інтонації в реченнях з уточнювальними членами?

— Коли додаток стає уточнювальним членом речення? Проілюструйте прикладами.

— Які розділові знаки ставляться при уточнювальних членах речення? Наведіть приклади речень.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Запитання учням.

— Чому, на вашу думку, відокремленими можуть бути лише другорядні члени речення, а відокремленими уточнювальними — і головні?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 246-247).

ü Пунктуаційний практикум.

Списування речень, ставлячи потрібні розділові знаки, підкреслення відокремлених уточнювальних членів (вправа 358).

ü Опрацювання матеріалу рубрики «Із секретів синтаксису» (с. 247).

ü Відновлення тексту із взаємоперевіркою виконаного завдання (вправа 359).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Моделювання ускладнених речень.

Складіть і запишіть речення, використовуючи подані словосполучення як відокремлені уточнювальні члени речення.

До самого ранку; особливо на берегах Дніпра; по-доброму; без жодної помилки; переважно діти; або наука про будову людського тіла.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Складання полілогу за запропонованою ситуацією (вправа 361).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 32, виконати вправу 363.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Чи знайшли ми відповідь на питання, поставлене на початку уроку?

— Що нового ви дізналися про відокремлені та уточнювальні члени речення?

— Яка їхня функція у реченні, мові?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити