Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ (5 ГОД)

Урок 67. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте неускладнене речення.

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості із синтаксису та пунктуації, зокрема про словосполучення, просте неускладнене речення, розділові знаки в ньому; удосконалити пунктуаційні вміння вживати тире між підметом і присудком, на місці пропущеного члена в неповних реченнях; виховувати любов до української мови та пісні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: повторення та узагальнення вивченого.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Термінологічний диктант.

Визначте поняття.

Головний член цього речення має форму 2-ї особи однини теперішнього чи майбутнього часу. Найчастіше конструкція уживається в прислів’ях. Ці речення називаються...

Речення, які вживаються як засіб економного мовлення, для створення психологічної напруги, щоб уникнути тавтології, називаються...

Односкладне речення, у якому стверджується наявність, існування предмета або явища, називається...

Присудок у цьому реченні виражається дієсловом у формі 1-ї або 2-ї особи дійсного чи наказового способу однини, множини. Такі речення називаються...

Речення цього типу можуть указувати на стан природи. Поширені в розмовному, художньому, науковому стилях. Вони називаються...

Речення «До Харкова під’їжджали вночі» за структурою є...

Речення, що має усі члени для розуміння змісту, називається...

Відповіді: узагальнено-особове, неповне, називне, означено-особове, безособове, неозначено-особове, повне.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Складіть схему «Будова і функції простого неускладненого речення».

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Робота з текстом.

Виразне читання тексту, визначення його теми й основної думки, усна характеристика речень за метою висловлювання (вправа 373).

ü Аналіз будови речень.

Читання тексту, визначення його теми, аналіз будови речень (вправа 375).

ü Трансформація речень (вправа 376).

ü Вибіркове письмо.

Визначте тип присудка. Підкресліть у реченнях присудок і другорядні члени. Ясне сонце почало підніматися десь далеко за лісом. (Панас Мирний) Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та. (Я. Тичина) Уранці в неділю Улянка взяла кошик і пішла наламати кукурудзи. (О. Донченко) У льотчиків серце несхитне й тверде. (М. Бажан) Усе більше сутеніло, став накрапати дощ. (О. Гончар) Андрійко був повновидий, ясноокий, кучерявий. (Марко Вовчок) Іван був дев’ятнадцятою дитиною в гуцульській родині Палійчуків. (М. Коцюбинський)

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу 377.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Самооцінка за допомогою картки.

Картка самооцінки

РОЗПІЗНАЮ

РОЗУМІЮ

РОЗУМІЮ

Допомога!!!

Виконую 1/2 завдань.

Незначні помилки.

Допомога в пошуку помилок.

Допомога!!

Виконую >1/2 завдань.

Незначні помилки.

Допомога в пошуку помилок.

Самостійно виконую всі завдання.

Надаю допомогу іншим.

Сам відшукую та виправляю) помилки.

Картку можна роздрукувати з електронного додатка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити