Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ (5 ГОД)

Урок 68. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення з однорідними членами речення).

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати основні відомості із синтаксису та пунктуації, сформувати вміння структурувати вивчений теоретичний матеріал; удосконалювати пунктуаційні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; виховувати повагу до видатних постатей української культури.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: повторення та узагальнення вивченого.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Чим можуть ускладнюватися прості речення?

— Що ви знаєте про однорідні члени речення з різними видами зв’язку? Наведіть приклади.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

Наш урок допоможе повторити матеріал з теми, систематизувати знання про однорідні члени речення, підвищити орфографічну та пунктуаційну грамотність, уміння правильно інтонувати речення з однорідними членами, доцільно використовувати їх у власному мовленні.

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Завдання учням.

Усний пунктуаційний аналіз простих ускладнених речень. Відновлення тексту (вправа 381).

ü Пунктуаційний практикум.

Відновіть текст: вставте на місці крапок однорідні члени речення з довідки. Поясніть пунктограми. Визначте види однорідних членів речення.

І гори, й долини, і поля, і сади, і ставок, і хати були залиті .... ..., ..., як срібло, світлом. Куди не кинеш оком, скрізь весело та любо! Зеленіла молода бутвина на городах, зеленіли ..., ..., зеленіли розкішні ... ... .

Над ставком, над садками ..., ..., ... хвилями золоте марево, неначе на повітрі ворушились якісь пасма ... ... ниточок. А над зеленою землею синє-синє та глибоке літнє небо; а між небом та землею золоте сонце та хвиля світова! І весело, й любо, й радісно! І не до одного веселого, навіть до нещасного, безталанного сміялося небо, сміялася земля, сміялося сонечко ясне, а ставочок між зеленими горами, між зеленими ... ... неначе реготавсь!..

Холодне серце старої Хомини; весь світ — ..., ..., ... — усе ... ...

(І. Нечуй-Левицький)

Довідка: миготіло, грало, лилося; поля, садки; вербами та садами; чистим, прозорим, білим; тонких золотих; і фабрика, і ліс, і небо; бур’яни та бузина; захиталось і закрутилось.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Трансформація тексту.

Виразне читання речень, з'ясування, чи становлять вони текст. Трансформація тексту (вправа 380).

ü Зв'язна розповідь.

Пригадайте вивчене раніше про однорідні члени речення й побудуйте зв'язну розповідь на тему «Однорідні члени речення у висловлюваннях різних стилів». Наведіть приклади.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу 382.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Редагування.

Виправіть помилки.

1. О і О і О

2. , і О, і О, і О

3. О, і О О, і О

1. О проте О

2. О або О

3. О, чи О, чи О

1. У С О О О

2. УС О О О...

3. УС а саме О О О

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

ü Взаємоопитування.

Взаємоперевірка знань у вигляді діалогу: «Розділові знаки в простому ускладненому реченні».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити