Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ (5 ГОД)

Урок 69. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення зі звертаннями та вставними словами).

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати основні відомості із синтаксису та пунктуації, сформувати вміння структурувати вивчений теоретичний матеріал; удосконалювати пунктуаційні вміння й навички учнів; розвивати вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; виховувати повагу до української мови та видатних майстрів рідного слова.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: повторення та узагальнення вивченого.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Що таке звертання?

— Які звертання називаються поширеними й непоширеними? Навести приклади речень зі звертаннями.

— Назвіть групи вставних слів за значенням.

— У чому полягає різниця між вставними та вставленими конструкціями?

ü Конструювання речень.

Складіть речення зі вставним словом, словосполученням і реченням. Поясніть розділові знаки.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

У повсякденному житті ми постійно знаходимося в контакті з людьми навколо нас. Та чи правильно ми до них звертаємося?

Кличний відмінок — одна з відмінних рис української мови. Ми маємо використовувати кличний відмінок під час звертання до будь-якої особи або навіть неживої істоти. Уживання кличного відмінку в нашій мові вказує на нашу освіченість.

Перш за все, треба пам’ятати, що в кличному відмінку вживаються не тільки імена, прізвища та імена по батькові. Уживаючи звертання, ви також можете вказувати на посаду, особистий статус чи наукове звання людини. Також допускається використання загальних звертань української мови, залежно від ситуації: жінко, чоловіче, хлопче, студенте та ін.

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Конструювання речень.

Поставте слова Катруся, козак, Ігор, столяр, слухач, учень, Олег, бабуся, лисиця, Оксана у форму кличного відмінка. Три з них уведіть до самостійно складених речень.

ü Творча робота.

1. Напишіть твір-мініатюру (пейзажний етюд) на одну із запропонованих тем. Використайте в тексті однорідні члени речення, звертання, вставні слова.

І група — «Журавлі весну на крилах несуть».

II група — «Співають — плачуть солов’ї».

III група — «Життя лісових мешканців».

2. Виконайте рецензування відповідей однокласників.

ü Розігрування діалогу, використання синтаксичних конструкцій із звертаннями.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу 384.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Групова робота.

Складіть кросворд або ребус.

І група — «Звертання».

II група — «Вставні слова».

III група — «Однорідні члени речення».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити