Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (4ГОД)

Урок 8. Аналіз контрольної роботи.

Мета: повторити правила, на які було допущено помилки в диктанті, удосконалювати вміння й навички користування довідковою літературою, виховувати уважність, толерантне ставлення до людини.

Обладнання: підручник, довідники, словники.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Що називаємо орфограмою?

— Які є види орфограм?

— Що таке пунктограма?

— Де можна дізнатися про правильне написання слова, постановку розділового знака?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Слово вчителя.

На сьогоднішньому уроці ми повинні проаналізувати помилки, допущені в контрольній роботі. Тільки в разі систематичного аналізу помилок та редагування тексту можливий позитивний результат.

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Загальна характеристика результатів контрольного диктанту.

ü Оголошення результатів контрольного диктанту.

ü Бесіда про характер помилок і недоліків. Колективна робота над типовими помилками.

1. Визначення за метою висловлювання речень, використаних у тексті диктанту. Визначення питальних речень, пояснення пунктограм.

2. Пояснення розділових знаків у реченнях із прямою мовою.

3. Перебудування речення так, щоб воно відповідало схемі: А: «П.»

ü Словниковий диктант.

Намагається, національний, зображення, київський, походження, скіфський, візантійський, скіпетр, Святий Дух, Київська Русь, незмінний, козацький, гайдамацький, цивілізація, буття.

ü Робота над удосконаленням орфографічних умінь.

Вставте розділові знаки і пропущені букви.

Українс..кі ліси — народне б..га..ство, бе..цін..ий дар природи. Просторі лісові мас..иви знаходят..ся на Поліс..і, Закарпат..і, Львів..ині, у Чернівец..кій області. У лісах р..стуть д..рева різних порід. (Не) скласти ціни скарбам, щедро ро..сипаним по лісах.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

Робота над власними помилками

1. Визначення характеру помилки.

2. Визначення орфограми (пунктограми).

3. Повторення правила.

4. Складення речення зі словом, у якому допущено помилку.

5. Складення речення, у якому повторюється пунктограма, на яку зроблено помилку.

ü Заповнення таблиці.

СЛОВО, У ЯКОМУ ДОПУЩЕНА ПОМИЛКА

ОРФОГРАМА, ПРАВИЛО

ПРИКЛАД
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Вправа з ключем.

Вставте пропущені букви та поясніть орфограми. Визначте закодований вислів.

О..бігти, зв.хеляти, Степан (Р)руданський, ож..ледь, ни..че, уш..стьох, турне..ський, дон..чин, Іван (П)иідкова, і..раціональний, д..ван, (Р)рута, к..ридор, ві..дати, десь.. безодні.

Відповідь: бережіть природу.

Завдання можна роздрукувати з електронного додатка.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти речення зі словами, у яких були допущені помилки.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Що вам удалося на уроці найкраще?

— Над чим варто попрацювати вдома самостійно?

— У чому ви потребуєте допомоги однокласників чи вчителя?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити