Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ (14 ГОД)

Урок 9. Речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

Мета: систематизувати знання учнів про речення, підрядний та сурядний зв'язок слів у ньому; поглибити вміння визначати межі речень у тексті, дати поняття про синтаксичну та стилістичну функцію порядку слів у реченні, домогтися дотримання учнями логічного наголосу при інтонуванні речень; розвивати вміння виразно читати, виховувати любов до рідної мови.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Групова робота.

І група: складіть зв'язну розповідь на тему «Словосполучення».

II група: складіть зв'язне висловлювання на тему «Відмінність словосполучення від слова і речення».

III група: накресліть узагальнювальну схему до теми «Речення».

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проблемне завдання учням.

Інтонуйте речення за поданими в дужках знаками.

Ви добре знаєте цю місцевість (. ?!)

ü Бесіда.

— Чи зміниться зміст речення, якщо змінити порядок слів у ньому?

ü Коментар учителя.

Відповісти на ці та інші питання й пояснити ті зміни, які відбуваються в реченні, нам допоможуть знання про порядок слів у реченні та логічний наголос.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Робота з текстом.

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми; пояснення лексичного значення виділеного слова, складання речень (вправа 46).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу про речення (с. 36-37).

ü Завдання учням.

Групування речень за складом граматичної основи та ілюстрування завдання власними прикладами (вправи 46-47).

ü Опрацювання теоретичного матеріалу про порядок слів та логічний наголос (с. 37-38).

ü Мовознавче дослідження (вправа 51).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬТА НАВИЧОК

ü Гра «Редактор».

Виправте помилки. Складіть словосполучення і речення; визначте логічний наголос. Складіть зв'язний текст.

Надворі прохладно. Голольод. Сніжна горка. Проїжджа сторона вулиці. Випадковий прохожий. Пішли пішком. Місто в семи кілометрах. Вулиця ярко опалена.

Завдання можна раздрукувати з електронного додатка.

ü Комунікативний практикум.

Складання діалогів (вправа 52).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал § 6, виконати вправу 53.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Бесіда.

— Яку одиницю мови ми називаємо реченням?

— Чим відрізняється речення від словосполучення?

— Яке речення називаємо двоскладним, а яке — односкладним?

— Яке значення має порядок слів у реченні?

— Яку роль в усному мовленні відіграє логічний наголос?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити