Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рік

Урок 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу.

ПОВТОРЕННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО (3 ГОД)

Урок 2. Лексикологія. Фразеологія.

Урок 3. Морфологія. Основні правила правопису.

Урок 4. Розвиток мовлення. Особливості побудови тексту з елементами опису.

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (4ГОД)

Урок 5. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

Урок 6. Види зв'язку слів у словосполученні.

Урок 7. Контрольний диктант.

Урок 8. Аналіз контрольної роботи.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ (14 ГОД)

Урок 9. Речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

Урок 10. Головні члени речення. Підмет. Способи його вираження.

Урок 11. Простий і складений присудок.

Урок 12. Складений іменний та складений дієслівний присудки.

Урок 13. Тире між підметом і присудком.

Урок 14. Вивчальне читання мовчки.

Урок 15. Другорядні члени речення. Означення.

Урок 16. Прикладка як різновид означення.

Урок 17. Додаток.

Урок 18. Розвиток мовлення. Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі.

Урок 19. Розвиток мовлення. Контрольний твір-опис місцевості.

Урок 20. Обставина. Види обставин.

Урок 21. Порівняльний зворот.

Урок 22. Контрольна робота. Тестування. Контрольне читання мовчки.

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ (10 ГОД)

Урок 23. Односкладні речення. Означено-особове речення.

Урок 24. Неозначено-особове речення.

Урок 25. Узагальнено-особове речення.

Урок 26. Розвиток мовлення. Вибірковий переказ художнього тексту з описом пам'ятки.

Урок 27. Безособове речення.

Урок 28. Односкладне речення з головним членом у формі підмета (називне).

Урок 29. Розвиток мовлення. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю.

Урок 30. Розвиток мовлення. Контрольний докладний переказ художнього тексту з описом пам'ятки.

Урок 31. Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні.

Урок 32. Контрольна робота. Тестування.

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (8 ГОД)

Урок 33. Однорідні члени речення.

Урок 34. Речення з кількома рядами однорідних членів.

Урок 35. Однорідні й неоднорідні означення.

Урок 36. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

Урок 37. Розвиток мовлення. Опис пам'ятки культури в художньому стилі (усно).

Урок 38. Розвиток мовлення. Опис пам'ятки культури в публіцистичному стилі (письмово).

Урок 39. Розвиток мовлення. Контрольний твір-опис пам'ятки культури.

Урок 40. Контрольна робота. Тестування.

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ) (7 ГОД)

Урок 41. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені.

Урок 42. Вставні слова.

Урок 43. Розвиток мовлення. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

Урок 44. Вставні словосполучення й речення.

Урок 45. Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях.

Урок 46. Контрольна робота. Диктант. Аудіювання.

Урок 47. Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (18 ГОД)

Урок 48. Поняття про відокремлення.

Урок 49. Відокремлені означення.

Урок 50. Відокремлені й невідокремлені означення, способи їхнього вираження.

Урок 51. Розвиток мовлення. Конспектування прочитаного тексту.

Урок 52. Відокремлені прикладки.

Урок 53. Відокремлені прикладки.

Урок 54. Відокремлені обставини.

Урок 55. Розвиток мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему (усно).

Урок 56. Розвиток мовлення. Діалог, складений на основі телепередач як обмін думками.

Урок 57. Розвиток мовлення. Тематичні виписки.

Урок 58. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами.

Урок 59. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами.

Урок 60. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу.

Урок 61. Відокремлені уточнювальні додатки.

Урок 62. Відокремлені уточнювальні обставини.

Урок 63. Розвиток мовлення. Інтерв'ю в публіцистичному стилі.

Урок 64. Контрольна робота. Тестування.

Урок 65. Розвиток мовлення. Контрольний переказ.

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ (5 ГОД)

Урок 66. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про словосполучення.

Урок 67. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте неускладнене речення.

Урок 68. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення з однорідними членами речення).

Урок 69. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення зі звертаннями та вставними словами).

Урок 70. Узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення з відокремленими членами).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити